Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeninger på Orkanger: Nerøra må ha vern mot Havna

DSC_0024.JPG

Nerøra Vel og Orkanger Vel ber Orkdal kommunestyre sikre visuell skjerming mellom havna og Nerøra når Grønøra Øst blir bygd ut. Avgjørelsen faller onsdag: Trær som muligens vil vokse til to meter, eller en 6,5 meter høy jordvoll med trær slik som langs Gammelosen.
Les uttalelse fra velforeningene.

Nr_35__Holdvagt.JPG

Havna kommer nå bare litt over 200 meter fra dette kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøet ytterst i Fjordgata.

Brevet fra Nerøra Vel og Orkanger Vel:

"Trondheim Havn skal bygge seg 50 meter nærmere Nerøra. Avstanden fra Grønøra Øst til de nærmeste boligene krymper til 200 meter. Sjøområdet utenfor Gammelosen blir enda smalere etter utfylling.

Vegg av containere
Fylkesmannen
krever en vegg av stålcontainere for å skjerme bomiljøet på Orkanger mot støy. 31. mai avgjør Orkdal kommunestyre om Havna også må sørge for en visuell skjerming, eller om hensynet til Havna skal gå foran alle andre hensyn.

Rådmannen i Orkdal foreslår å plante trær i minst to meters høyde. To meter gir ikke noe vern mot visuell forurensing, og det er uvisst om trærne i det hele tatt vil klare seg ut mot sjøen.
Hovedutvalg forvaltning anbefaler i stedet en jordvoll med beplantning med samme høyde som den langs Gammelosen.

Etterpå har det kommet fram at det vil ikke Havna ha fordi en jordvoll krever for mye plass.

Nerøra er en skatt
Nerøra er et unikt bomiljø og en sammenhengende trehusbebyggelse av stor kulturhistorisk verdi. På et folkemøte kalte ordfører Oddbjørn Bang Nerøra en skatt. Bang argumenterte samtidig for å bedre kontakten mellom Orkanger og sjøen.

Nerøra Vel protesterte mot å flytte støyende virksomhet fra Havna enda nærmere dette bomiljøet. Trondheim Havn svarte med leserinnlegg i avisa og fristende tegninger. De viste nye turstier og bade- og fiskeplasser på Grønøra Øst i forlengelsen av Gammelosen hvis Havna fikk bygge ut.

Havna vil ikke
Nå ser vi at Trondheim Havn ikke har tenkt å avstå areal til skjerming. Hvis det skal skjermes, må det skje ved å fylle enda mer stein i den smale passasjen mellom Grønøra Øst og Terna.

På de ytterste 100 meterne vil ikke havna ha noen form for skjerming fordi all plass angivelig trengs til å fortøye skip. Velforeningene etterlyser her eksempler på havner, hvor en har fortøyning 100 m inne på land. Det må være mulig å kombinere førtoyning med skjerming.

Verre for Nerøra
Forutsetningene har endret seg til det verre for Nerøra siden planene ble lansert. Da var tanken å flytte containerhavna til Grønøra Vest. Nå er det prosjektet lagt på is. All vekst i container- og tømmertrafikk skal skje på Grønøra Øst, tett inntil Nerøra.

Hvis deler av en jordvoll (feks 5 meters bredde) legges inne på havnearealet vil vollen ta 1/15 av det Havna bygger ut. En voll kan også støttes opp med en vegg på innsida. Det vil koste mer, men spare areal.

Orkdal kommunestyre har et stort ansvar i denne saken. Den løsningen politikerne velger 31. mai blir trolig stående for all framtid. 

Hvis Orkdal kommune bøyer av for Havna, er det et endelig bevis på at omsorgen for Nerøra bare hører hjemme i festtaler.

For Nerøra Vel                                      For Orkanger Vel
Eva Haugen                                         Jan Aage Mortensen"

DSC_0067.JPG
 
Det finnes ingen visuell skjerming på Grønøra Øst. Trohdheim Havn skalbygge ut i 50 meters bredde, men krever at all skjerming må skje ved ytterligere utfylling i et sjøareal som kommunestyret vurderer som så viktig for fuglelivet at kommunestyret vil ha ferdselelsforbud langs stranda.

 

Publisert 30.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse