Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny rapport: Orkdal kommune må styrke Orkanger sentrum

Orkdalsveien.jpg

En fersk konsulentrapport gjentar det andre fagfolk har sagt om Orkanger sentrum i årevis:
* Skap vekst ved å ta vare på egenarten i sentrumsgata.
* Følg opp vedtatte planer.
* Stå imot presset fra utbyggere som bare tenker profitt.
Og: Lær av steder som Røros, Lom og Lillehammer.

Nytt vedtak om hastesak
Onsdag vedtok et flertall på 8 mot 3 i Orkdal formannskap å stå fast på hastebehandling av Laksøra-saken, som legger opp til å spre varehandelen.

Bare Ap (to av fire) og Småbylista vil sette av tid i tråd med rådmannens opprinnelige framdriftsplan slik at Orkdal kommune kan hente inn vurderinger fra uavhengige, eksterne fagmiljø før et nytt vedtak.

DSC_0021.JPG

Den ærverdige Jenssen-gården. Her er det kinarestaurant. Andre har gitt opp eller gått konkurs i lokalet.

Rådmannen i Orkdal gikk allerede i 2016 inn for å spre handelen i strid med Laksøra-vedtaket fra 2014/15 - før arbeidet med ny plan startet. Rådmannens stab skal nå foreta alle vurderinger selv pga hastverk.

Rapport om byutvikling i sentrum
Samtidig foreligger en ny rapport om Orkanger sentrum. Bakgrunnen er at en gårdeier ønsker å bygge på en etasje på et av husene i handlegata. Rådmannen vil utarbeide ny reguleringsplan for hele sentrumsgata før man tar stilling til et påbygg som kan endre karakteren til gateløpet.

Derfor fikk konsulentselskapet Høyer Finseth i oppdrag å lage en rapport om kulturhistoriske verdier og potensial for byutvikling i den etablerte handlegata.

DSC_0028.JPG

Anne Karin Ebbesen har overtatt Prikken, den eneste klesbutikken som er igjen i sentrumsgata. Med store og små stillinger er nesten 400 sysselsatt i Orkanger sentrum. Til sammenligning frister Biltema med 25 store og små arbeidsplasser på Laksøra, som like godt kunne ha kommet på Statens Hus-tomta innenfor gangavstand fra andre tilbud.

Råd fra ekspertene i kortform:

  • Husk: Et steds egenart og kvaliteter er viktig både for dem som bor der og for etterlatt inntrykk hos andre. Egenart blir tillagt stadig større vekt.

  • Uten å ta vare på identiteten blir stedet pregløst og likt alle andre - se eksempler i boka "Kjøpesenterlandet" av Ronny Spaans, arkitekturreporter.

  • Orkdal kommune bør ta grep om Orkangers byutvikling og ha en strategi for å gjennomføre tiltak.

  • Orkdal kommune bør ha som mål å skape vekst gjennom å ta vare på Orkangers egenart og identitet.

  • Kommunen og private må samarbeide for å få til god stedsutvikling.

  • Styr utviklingen og følg opp vedtatte planer - ikke bøy av for utbyggere som kun vil maksimere egen profitt.

  • Lag en plan både for handling og profilering av sentrum,  stram opp gateløpet og skap et enhetlig bybilde.

  • Omdømmebygging, markedsføring og næringsutvikling henger sammen.

Høyer Finseth ber Orkdal kommune lære av både skrekkeksempler og forbilder i boka "Kjøpesenterlandet".

DSC_0025.JPG

Størseth Optikk i klassisk Orkanger-gård, prisbelønt for smakfull oppussing.

Eksempler fra boka på steder som har mislyktes:
Gran på Hadeland
og Førde:
Store bygninger, svære parkeringsplasser og ingen krav til estetikk.
(Kan sammenlignes med Bårdshaug/Franslykkja, som et flertall i kommunestyret ser ut til å ville beholde som det er i tillegg til å lage enda et slik område på Laksøra.)

Eksempler fra boka på steder som har lyktes:
Røros:
Har greid å styre butikker til de to sentrumsgatene gjennom planmessig arbeid, og ved å utnytte uthus i tillegg til bygg med fasader mot gata. Ca 50 har etablert seg i sentrum.
Lom:
Har skapt stedsidentitet og stått mot presset fra utbyggingsinteresser.
Lillehammer:
Har greid å ta vare på trehusbebyggelsen i Storgata og hatt suksess med å omregulere den til gågate.

Orkanger er verken Røros, Lom eller Lillehammer, men stedet har en verdifull identitet: Et butikkmiljø og flere karakterstiske trehus i den eksisterende gata. Mange steder vi skal konkurrere med om tilflyttere og kompetanse mangler en slik identitet.

I 2015 kom representanter for kommune og næringsliv i Rauma (Åndalsnes) for å fortelle om gode erfaringer med sentrumsutvikling og omforming av tomter. Orkdal kommune fulgte ikke opp noe som helst.

Liten politisk interesse
Dessverre har Orkdal kommune manglet interesse for gata. De fleste forslag for å stimulere bykjernen er nedstemt. Forslag som truer sentrum har fått flertall (kan dokumenteres).

Orkanger sentrum får liten oppmerksomhet som arena for næring. Amfi framstår som eneste aktør av betydning trass i at det i sentrum finnes ca 60 aktører og nesten 400 arbeidsplasser.

Dør gata, dør Orkanger som by.

Det geografiske området
Rapporten fra Høyer Finseth tar for seg gateløpet fra Blåsmo-bygget (Toyota) fram til Remegården, men ikke Sæther. Dette er en rapport om verdier og potensial langs den eksisterende sentrumsgata.

Noen vil nok bruke rapporten som argument for vern av Sæther-tunet. Det er greit nok, men tunet ligger utenfor planområdet og tema er utvikling av dagens handlegate. Den er verdifull, har potensial, men er sårbar.

Les hele rapporten om gata.

Fargehandelen.jpg

Orkdal Farve og Interiør forsvant fra gata i 2015.

 

Publisert 26.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse