Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Fortauskanter sender folk rett i asfalten

Franslykkja.jpg

Mer enn tre år har gått siden kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ba Orkdal kommune fjerne farlige og vonde fortauskanter på Orkanger. Siden har det blitt verre. Ny rekord på Franslykkja er fortauskant på 15 centimeter ved kryssing (bildet).

Folk med rullator
eller andre som er dårlige til beins er sjanseløse. Syklister kan ødelegge helsa.

Kommunens eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne tok opp problemet med teknisk etat i 2014 (!). Beskjed: Orkanger sentrum er fullt av kanter som skaper trøbbel for de stadig flere eldre som skal klare seg hjemme.

I tillegg er det vondt og delvis farlig å sykle.

På papiret er Orkdal kommune veldig opptatt av:
* Eldre (universell utforming)
* Syklister (folkehelse - sunn og miljøvennlig transport)

Knapt noe tiltak er enklere og billigere enn å fjerne unødvendige kanter ved kryss og gangfelt. Men det skjer ikke.

Syklet seg av - bønn om handling
Så seint som 15. mai fikk teknisk sjef Nils Arne Sletvold følgende e-post fra ei funksjonsfrisk kvinne (hentet fra kommunens postjournal):

"Teknisk sjef v/Nils Arne Slettvold. På bakgrunn av asfaltering av fortau har jeg en bønn. Det er veldig høye kantstener fra gata og på fortauet flere steder på Orkanger. Jeg tenker spesielt i krysset Bårdshaugv./Orkdalsveien.
I vinter opplevde jeg å kjøre meg av av pga. dette men heldigvis uten brudd. Jeg vet flere mener det samme som meg. Å sykle har jeg ikke tenkt å slutte med, så derfor hadde det vært fint å fått bedring no. Ring meg gjerne, tlf.970..."

Det syklisten trolig ikke vet er at saken har stått på dagsorden i mer enn tre år.

Sykkel1.jpg

Fra krysset Orkdalsveien/Graastens gate. Kanten er verre enn den ser ut på bildet. På motsatt side er det perfekt.

Purrer og purrer
I tida mellom 2014 og 15. mai 2017 har Orkdal kommune fått gjentatte purringer.

* Orkanger ungdomsskole har sagt fra om at elever sykler seg av.
* Politikere har etterlyst tiltak flere ganger i teknisk hovedutvalg.
* Dette nettstedet har tatt opp problemet gang på gang og det er gjort private henvendelser.

Klarte ikke holde løfte
I fjor høst lovte teknisk etat skriftlig at fortauskantene ved kryss og gangfelt i sentrum endelig ville bli fjernet, men så rakk man det ikke likevel.

For dem som alltid kjører bil er 3-4 cm fortauskant uinteressant. Men for våre stadig flere eldre og for dem som vil hruke sykkel i sentrum - slik kommunen ønsker - er det et problem. Kant ved kryss og gangfelt bør være 0 cm.

For øvrig går sykkelbruken i Orkdal ned ifølge reisevaneundersøkelser.

Fortauet er sperret
Det nye fortauet ved Franslykkja representerer en foreløpig rekord det er liten grunn til å skryte av. Traseen på Franslykkja er et godt alternativ for folk som går og sykler, men med 15 cm fortauskant i krysset Franslykkja/Hälleforsgata kunne man like godt satt opp en bom. 

 

Publisert 18.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse