Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nerøra: Havna vil ikke bruke areal til grønn skjerming

DSC_0024.JPG

Trondheim Havn fristet med park langs sjøen - men vil ikke ta av eget areal til skjerming når Havna skal utvide Grønøra Øst mot og Gammelosen. Havna forutsetter at skjerming skjer ved enda mer utfylling i sjøen utenfor Gammelosen. Den siste resten av sjøareal skal krympes.

Reguleringsplanen for ei utvidet havn rett utenfor Orkanger skal behandles i kommunestyret 30. mai. Da blir det avgjort om Nerøra i realiteten får noen visuell skjerming mot:

* utvidet havnedrift 200 meter fra det kulturhistoriske bomiljøet
* en vegg av konteinere som Fylkesmannen krever for å dempe støy

Trær eller jordvoll?
Rådmannen foreslo at det må anlegges et fem meter bredt belte med minst to meter høye trær for å skjerme mot visuell forurensing.

Hovedutvalg forvaltning skjerpet dette kravet til en jordvoll lik den som går langs Gammelosen. Tiltakene vil trolig ta 10-15 % av Havnas tilleggsareal på 15 dekar hvis skjerming skjer på selve havneområdet.

DSC_0067.JPG

Her skal Havna utvide 50 meter østover. Sjøområdet utenfor Gammelosen krymper til en smal kanal. Likevel forutsetter Havna at all skjerming (som mangler totalt i dag) med trær/evt jordvoll må skje ved at det fylles ut enda mer i sjøen.

Havna har nå protestert mot alle tiltak som kan ta av deres areal. Havna skal utvide i 300 meters lengde (mot fjorden) og 50 meters bredde (mot Orkanger). Altså ingen skjerm som kutter i den 50 meters tilleggsbredden.

Nå forklarer kommunen at rådmannens forslag om et fem meter bredt felt med trær "langs område vist som havn" må tolkes slik at det betyr enda mer oppfylling i det som er igjen av sjøareal utenfor Gammelosen.

Enkelt sagt:
Formuleringen om skjerming "langs område vist som havn" i planforslaget betyr "utenfor område vist som havn". Langs betyr ute i sjøen.

Vedtaket om å bygge en jordvoll 6,5 meter over havnivå (identisk med Gammelosen) vil ta mer enn fem meters bredde. Rådmannen har beregnet at det krever 12 400 kubikk masse - blant annet fordi man skal fylle opp ute i sjøen.

Forvirring rundt hvor en skjerming var ment å komme kan føre til at kommunestyret 30. mai må velge mellom to tvilsomme alternativer:
* to meter høye trær; et forslag som man risikerer ikke vil gi reell skjerming
* jordvoll med trær; et forslag som er urealistisk fordi all skjerming var forutsatt lagt på ei ekstra utfylling ute i sjøen

Glansbilder fra Havna
Trondheim Havn er muligens ikke ansvarlig for misforståelsene, men Havna har lokket med illustrasjoner som viser effektiv - men antagelig lite realistisk - skjerming. Ett eksempel er en jungelaktig skog av lauvtrær mot Nerøra som under:

__st2.jpg

Slik har Havna fristet med tett vegetasjon når havneområdet skal bygges ut i 50 meters bredde i retning Nerøra. Nå viser det seg at en slik jungel, om den i det hele tatt vil vokse, i så fall skal anlegges utenfor Havnas eget område og snevre inn sjøarealet ytterligere.

Økt press på Nerøra og Gammelosen
Utbygging på Grønøra Øst har blitt enda mer problematisk siden Havna laget bildet over. Da var det meningen at konteinerne skulle flyttes til Grønøra Vest, slik at området mot Orkanger/Nerøra primært ble brukt til å lagre tømmer.

I mellomtida har Havna lagt Grønøra Vest på is. Økt konteinerhåndtering og -trafikk skal foregå drøyt 200 meter fra tettbebyggelsen på Orkanger. Det vil gi støy. Derfor har Fylkesmannen pålagt at det bygges en vegg av konteinere i tre høyder ved arbeid om natta. En slik vegg blir trolig stående også på dagtid.

Det skjerper i neste omgang behovet for visuell skjerming i form av en jordvoll, ikke bare et forsøk med å plante trær på samme bakkenivå som konteinerveggen.

Dette skrev Havna
I 2014 hadde Trondheim Havn et leserinnlegg i ST med blant annet følgende budskap om skjerming:

"En slik skjerm (støyskjerm) vil ivareta hensyn både til støy og estetikk, og bidra til å begrense også ulemper med dagens situasjon. På utsiden av støyskjermen er det fullt mulig å anlegge trær, tursti og benker som sågar vil utvide og styrke Gammelosen som turområde. Dette vil også gjøre vannspeilet vest for Terna tilgjengelig for turgåere i en helt annen grad enn i dag. "

Siden har Orkdal kommunestyre etter forslag fra Venstre bestemt at det ikke skal være ferdsel på utsiden av en evt støyskjerm. Årsak: Det sårbare fuglelivet i sjøområdet.

Nå viser det seg at det hele tida har vært planlagt å fylle ut i sjøen utenfor Havnas område, nettopp der fuglene holder til. Havnas beskrivelse av et parklignende anlegg forutsatte utfylling i sjøen utenfor havneområdet.

Les hele Havnas innlegg fra 2014 på sidene til Trondheim Havn.

18342722_1492171417493797_6711421818396583622_n.jpg

Skisse Havna presenterte for Nerøra Vel i 2014.

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Havna har også fristet med jungeltett skjerming mellom Grønøra Vest og Råbygda/Gjølmesørene, men her er planene krympet og lagt på  is.

 

Publisert 10.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse