Besøkstall

28 172 denne måneden

10 517 555 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 2. mai 2017

Referat styremøte 2. mai 2017
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir, Knutzen, Solveig Kjønli, Marit Opøien, Inger Grande og Bjørn Haugen.
Forfall: Bodil Lorentzen, Pia Bæk, Sissel Moldjord og Olav Rostad.

Sak 1. Økonomisk status.
Orkanger vel har god økonomi.

Sak 2. Støtte til sentrumsforening.
Styret vedtok på ikke å støtte tilskudd til drift av Sentrumsforening. Styret var delt 4 mot og 2 for. Flertallet var imot på prinsippielt grunnlag, gir støtte til aktiviteter ikke drift.

Sak 3. Fordeling av roder
Roder fordelt for utlevering medlemskontigent, må være utlevert i løpet mai.

Sak 4. Melde oss på Byfest.
Styret vedtok og delta på byfest. Lage qiuz om Orkanger, trekker ut vinner som får utdelt gavekort til bruk i “Gata”.

Sak 5. Hjortestatue i Idrettsparken.
Sak ikke aktuell da statue ikke trenger å flyttes, Settes på Orkanger vel sin utstyr/eie/inventarliste.

Sak 6. Forslag.
Forslag enstemmig vedtatt, ikke offentlig

Sak 7. Praktisk arbeid.

Benker gata, settes ut mandag 8. mai.
Landgang Hermetikken, settes ut etter 17.mai.
Skaterampe, blir tatt etter innredning av kiosk i Hermetikken
Sett ut brygger, i løpet av mai.
Grill nordenden. i løpet av mai, kjøp inn stein.
Innred kiosk, bygg trapp og platt, påbegynnes 8. mai.
Olje platting, rette opp tavle i Hermetikken.

Sak 8. Sommeraktiviteter.
Familiedag i Hermetikken.

Sak 9. Eventuelt

 
Neste styremøte 6.6 kl.20.00

 

Publisert 08.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse