Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Pest og plage: Råbygda Vel vil flytte flishoggeriet

DSC_0058.JPG

Råbygda Vel betegner Allskogs flisproduksjon nær Gjølme gård som en "pest og en plage" i et brev til Orkdal kommune. Velforeninga ber kommunen snarest bidra til å flytte flishoggeriet på grunn av støy og støv.

Råbygda Vel påpeker at plasseringa opprinnelig var ment som en midlertidig løsning, men at at den ser ut til å ha blitt permanent.

Tomt ved Elkem?
For noen år siden var flisanleggets eiere selv på jakt etter annen tomt fordi leiekontrakten med grunneier gikk ut. De fant ingen akseptable alternativer og leiekontrakten på Gjølme ble forlenget.

En mulig løsning var tomt nær Elkem Thamshavn, og gjerne nord for bedriften, som er største kunde. Da kunne også mye tungtrafikk i sentrumsområdene vært unngått. Konklusjonen ble at det ikke er plass nok nærmere Elkem.

Det har vært klager på støy og støv til alle døgnets tider også tidligere. Nå har Råbygda Vel bedt Orkdal kommune gripe inn.

Dette er brevet:

"Sjenerende støy/støv - produksjon av flis Råbygda (Grønørveien).

Råbygda vel har nok en gang fått henvendelse fra beboere i Råbygda vedrørende støy og støv fra Allskogs flisproduksjon.

Anlegget kjører så å si heldøgnsdrift, hverdager, helg og høytid.
Det er sagt at produksjon skulle være på dette området bare midlertidig, en føler at det har blitt permanent.

For beboere på østsida av Skjenaldelva er dette en pest og plage. Støyen overgår støy fra havn/industri på Grønøra. Ved tørrvær og mye vind fyker flis/tafs i store mengder rundt i
bebyggelsen.

Råbygda vel ønsker at Orkdal kommune tar dette på alvor, det må finnes en mer egnet plass enn dagens beliggenhet.
Tilbakemelding ønskes i løpet av april måned.

Råbygda Vel (Hanne B. Aune)."

Politikere tok opp flishoggeriet i åpen post i hovedutvalg forvaltning onsdag. Administrasjonen mener det er naturlig å se på saken når kommunen skal vedta en ny kommundelplan for næringsområder. Planen blir trolig vedtatt i november.

DSC_0056.JPG

Produksjonen er en "pest og plage" i Råbygda og tungtransporten et problem på Orkanger.

IMG_1715.jpg

Flisbil utfor veien på Orkanger tidligere i vinter.

 

Publisert 23.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse