Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna må bygge jordvoll med trær mot Nerøra

DSC_0024.JPG

Trondheim Havn må bygge en minst 6,5 meter høy jordvoll med to meter høye trær som skjerm mot Nerøra. Slik blir det hvis kommunestyret følger opp et enstemmig vedtak i hovedutvalg forvaltning fra onsdag.

Jordvollen er et forsøk på å skjule en planlagt konteinervegg (som på bildet). Konteinerne skal dempe støy.

Orkanger, ikke Råbygda
En jordvoll kommer inn som et såkalt rekkefølgekrav før Havna får utvide Grønøra Øst i retning Nerøra, Gammelosen og Terna. Kommunen avgjør saken i mai.

Utbygging mot Orkanger vil bli gjennomført i løpet av få år i motsetning til de mye omtalte planene på Grønøra Vest (Råbygda). Der kommer utbygging muligens aldri.

Det betyr enda mer press på Grønøra Øst. Havnas opprinnelige plan var å flytte den støyende konteinertrafikken fra Orkanger til Grønøra Vest og å bruke Grønøra Øst som industrihavn og til tømmer. Det er ventet kraftig vekst i tømmertransporten.

200 meter fra Nerøra
Nå legges all havnevirksomhet til Grønøra Øst. Samtidig skal området bygges ut i retning boområdet. Utvidelsen er 15 dekar - dvs 300 meter lang og 50 meter bred rett utenfor Gammelosen.

Havna kommer dermed ca 200 meter fra bebyggelsen på Nerøra og helt inntil friområdet. Trondheim Havn har drevet i flere tiår på Grønøra Øst uten å plante så mye som en busk til skjerming.

Kontenervegg not støyproblem
Ved utbygging krever Fylkesmannen at Havna stabler konteinere som en vegg i tre høyder for å skjerme Nerøra mot støy om natta. Konteinerveggen blir trolig permanent.

Undersøkelser viser at beplantning eller en skjermvegg i tre ikke vil redusere støy. Bebyggelsen ligger høyere og støyen går over.

Vil plante trær
Rådmannen foreslår at Havna må plante delvis vintergrønn vegetasjon som blir minst to meter høy i et belte på fem meter. Formålet er å skjerme mot visuell forurensing, ikke støy.

Et enstemmig hovedutvalg forvaltning støttet onsdag et forslag fra Småbylista om strengere krav til skjerming:

* Jordvoll med høyde på minst 6,5 meter (som Gammelosen).
* Delvis vintergrønn vegetasjon med minst to meters høyde i jordvollen.
* Det blir Havnas ansvar å vedlikeholde voll og trær.

Fra før ligger det inne krav om:
* Trafikksikker løsning for myke trafikanter på Grønørbrua, enten i form av separat gang- og sykkelbru eller fortau bredt nok til vinterdrift og med fysisk skille mot vegbanen.
* Lys ved gangfelt i Gammelosveien.
* Trafikksikker kryssing for myke trafikanter ved flishoggeriet ved Gjølme.

__st2.jpg

En voll med trær kan man håpe vil bli som på bildet, men særlig grønt vinters tid blir det neppe.

PS - apropos trafikksikkerhet
Onsdag ble en fotgjenger påkjørt ved den kaotiske rundkjøringa ved Amfi. Kryssing inntil rundkjøringer gir dårlig oversikt og regnes som svært uheldig.

Orkdal kommune har i tillegg prestert å nekte fortau langs Bårdshaug herregård. Dermed må  alle krysse Orkdalsveien, som på stedet ier ei gjennomfartsåre med trafikk fra fire kanter. Barn og eldre er mest utsatt.

 

Publisert 19.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse