Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik kan det bli med 105 boliger på Rømmetunet

IMG_1751.JPG

Salvesen & Thams/Tobb satser på å selge 105 boliger på Rømmetunet i løpet av to år - 85 leiligheter og 20 rekkehus. Håpet er å ha området ferdig utbygd innen fem år.

Skibnes Arkitekter presenterte et justert forslag for området kalt Rømmetunet for hovedutvalg forvaltning onsdag. Området dekker hele Rømme vest for Orkdalsveien unntatt feltet nærmest gata. Den aktuelle planen omfatter altså ikke Sæther-gården.

På illustrasjonen over ser du Tverradkomsten nærmest, Orkdalsveien til høyre og Geilan til venstre i forkant av Idrettsparken. Til høyre for nærmeste blokk ser du nedkjøring til p-kjeller.

Det er denne blokka man ønsker å bygge først, med byggestart i år.

Noen punkter arkitektene legger vekt på i planen:

  • Rekkehus og ikke bare blokker for å få inn yngre folk og et miljø med aldersspredning. Hovedtyngden av dem som kjøper leilighet i blokk er over 50 år.

  • Lav bebyggelse (tre etasjer) mot eksisterende boligområde i Geilan og Graastens gate. Deretter gradvis stigning til fem etasjer i retning Orkdalsveien.

  • Mye grønt. Park mot Tverradkomsten og friarealer inne i bolgområdet. Snarveier for myke trafikanter gjennom Rømmetunet.

  • Ingen gjennomkjøring med bil. Nytt gatetun parallelt med Orkdalsveien og i Graastens gate.

  • All parkering til blokkene (85 leiligheter i kjeller).

IMG_1752.jpg

Området ferdig utbygd med Geilan (utvidet) og Graastens gate i forgrunnen. Den eksisterende Remegården i bakgrunnen mot jordene øst for Orkdalsveien.

Justerte forslag som må behandles politisk:

  • Parkering til 20 rekkehus i carporter på bakken, noen nærmere Graastens gate enn det vedtatt plan tillater. Begrunnelse: Markedsundersøkelse viser at kjøpere av rekkehus ønsker carport integrert i bolig. Krav om p-kjeller vil forlenge salgsperiode og tida som byggeplass. Graastens gate blir mye bredere enn i dag.

  • Tre leiligheter i stedet for næring i første etasje i deler av blokkbebyggelsen. Begrunnelse: Et lite område med krav om næring er uegnet fordi det kommer inntil nedkjøring til p-kjeller.

  • Litt mindre park ut mot Tverradkomsten enn vedtatt, men tilsvarende større grøntområde inne i bebyggelsen. Begrunnelse: En flytting av litt grøntareal gir bedre uterom i boligområdet. Samlet grøntareal ligger langt over minstekravet.

Utbygginga og forslaget innebærer blant annet at Tverradkomsten får fortau på begge sider.

IMG_1749.JPG

Slik kan det være på Rømme i 2020 når Orkdal heter Orkland. Salvesen & Thams´ forslag  betyr mye lavere utnyttelse - altså færre boenheter og mer grønt - enn det som er lov ifølge bestemmelsene for området.

Ikke Sæther-tunet
Området mellom Orkdalsveien og det planlagte gatetunet (altså der Sæther-gården ligger) tilhører en annen reguleringsplan som nylig er vedtatt. Også her er det regulert inn et større grøntområde.

Her er det i tillegg krav til næring over alt i første etasje, mens dette kun gjelder ut mot gatetun parallelt med Orkdalsveien  på Rømmetunet.

Det har vist seg å være vanskelig å finne leietakere til næringsdelen i bygg. Mye står tomt i sentrum allerede før utbygging.

Kino for å lage bykjerne
Salvesen & Thams tilbyr å bygge moderne kino for kommunen med flere små saler for å skape mer folkeliv og trekke næringsaktører til den vedtatte bykjernen. Ifølge tilbudet skal det ikke føre til økte driftskostnader for Orkdal kommune enn i dagens kino.

Orkdal har svært dårlig kinobesøk sammenlignet med feks Oppdal og Stjørdal. Det lave besøk tilsier at det er en betydelig kulturlekkasje til Trondheim.

Til sjuende og sist er spørsmålet om Orkanger og Orkland får en bykjerne eller et boligområde som sentrum.

IMG_1750.JPG

Skisse som viser miljø blant rekkehusene inne i boligområdet Rømmetunet (Alle ill: Skibnes Arkitekter).

 

Publisert 19.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse