Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gift mot miljøkrim: Vil drepe all fisk i Sika og Ålvatnet

DSC_0066.JPG

Rådmannen foreslår å drepe all fisk i Sika og Ålvatnet med rotenon. Formålet er å bli kvitt gjedde som er satt ut ulovlig. Gjedda kan utrydde den sjeldne og truede arten elvemusling i Sikavassdraget.

Giftstoffet rotenon er et dramatisk og ofte omstridt virkemiddel for å bekjempe uønskede arter. Rådmannen i Orkdal/Orkla landbruk frykter at gjedda ikke bare kan utrydde elvemuslingen, men også true stammene av laks og sjøørret i Orkla ved videre spredning.

Sika
Gjedde ble første gang oppdaget i Sikavassdraget i 2007. Rovfisken var satt ut av ukjente. Utsetting av gjedde er alvorlig miljøkriminalitet.

Resultatet er at gjedda i løpet av noen få år har utryddet nesten all ørret i Sikavassdraget. Det er kritisk for elvemuslingen. Ørret er vertsfisk for larvene til elvemuslingen. Uten ørret dør bestanden ut.

Elvemusling
Dette er en svært sjelden og rødlistet ferskvannsmusling. Perlefangst gjennom flere hundre år bidro til at nesten alle bestandene i Europa (95 prosent) er borte. I snitt måtte det tas 1000 muslinger for å finne en perle med kommersiell verdi. Den norske arvefyrstekronen er prydet med perler fra elvemusling.

BMLarsen_IMG0321_crop.JPG

Elvemuslingen står rett opp på bunnen (Foto: NINA)

Norge har nå 50 prosent av de resterende elvemuslingene i Europa, og vi sitter dermed med et særlig ansvar for å redde arten.

Sikavassdraget er det eneste området i Orkdalsregionen (vannområde Orkla) med en kjent forekomst av elvemusling. Elvemusling ble først påvist i Gjøvassbekken. Det har senere vist seg at arten finnes i alle sidevassdrag oppstrøms Sika.

Elvemuslingen er et viktig ledd i det økologiske systemet i vassdragene. Den har en betydelig renseeffekt på vatnet. Elvemuslingen kan bli 250 år (!), så det tar tid før den dør helt ut, men undersøkelser viser at det er dårlig tilvekst i Sikavassdraget.

perler.jpg

Perler fra elvemusling. Perlefangst på 1600- og 1700-tallet tok nesten knekken på arten.

Les mer om elvemusling.

Ålvatnet
Her er det satt ut gjedde for lenge siden. Spredningsfaren er mye mindre enn i Sika, og det er ikke påvist elvemusling her. Rådmannen foreslår likevel å utrydde også denne gjeddebestanden hvis man først skal gjennomføre en aksjon med rotenon.

Rotenon
Giften dreper all fisk, men elvemuslingen vil lukke seg og overleve. Rådmannen skriver at behandlingen ofte er omstridt og får store oppslag i mediene med bilder som viser massedød av fisk. Giften vil være så tynnet ut når den når Orkla at fisk i elva ikke blir skadet.

Dersom politikerne i Orkdal sier ja til rotenon, vil Fylkesmannen i Sør-Trøndelag trolig overta den videre saksbehandlinga. Miljødirektoratet må godkjenne en utslippstillatelse.

DSC_0065.JPG

Sika - her kan all fisk dø for å redde elvemuslingen.

 

Publisert 11.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse