Besøkstall

171 143 denne måneden

171 143 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding for året 2016

Årsmelding for Orkanger Vel for året 2016

Tillitsvalgte i 2016
Styret:
Leder: Jan Aage Mortensen
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Bodil Lorentzen
Kasserer: Solveig Kjønli

Styremedlemmer:
Marit Opøien
Pia Bæk Haugen
Sissel Moldjord

Varamedlemmer:
Olav Rostad
Inger Grande
Bjørn Haugen

Valgkomitè
Gro Rostad
Marit Mjøen

Pia Bæk Haugen har representert Orkaner Vel i Trivelseskomiteen.

Ansvarlig for nettsida:
Hans Kringstad; hans.kringstad@gmail.com

Status for 2016

Det har vært avholdt 10 styremøter, årsmøte, dugnad i tillegg til andre arrangement i egen regi. eller sammen med andre. Det var 280 private betalende medlemmer og 2 bedriftsmedlemmer i 2016.

Økonomien i velforeninga er fortsatt god takket være medlemsmassen, alle annonsene solgt inn på hjemmesiden og salg av kalendere. Hjemmesiden er fortsatt veldig god besøkt, med ca 2000         visninger pr. døgn i 2016. Det er mulig for nye medlemmer å melde seg via hjemmesiden, og det blir lagt ut nytt, aktuelt stoff kontinuerlig. Velforeninga mottok også 18.000,- i kulturmidler fra Orkdal kommune.

Aktiviteter
Aktiviteten har vært god, og velforeninga har gjennomført flere tiltak, og deltatt på flere arrangementer.  6. februar deltakelse på OTI-markedsdag. 29. januar sosialt treff for å takke de som hadde bidratt siste halvår. 7. mars ble det avholdt årsmøte.

Vårdugnad ble gjennomført 23. april, og strendene ble ryddet både i sør- og nordenden, i tillegg til Hermetikken. Kanobua ble også ryddet og den gamle grillen rengjort. Vedlikehold av tursti og området rundt gammelosen har vært vel ivaretatt av en gruppe pensjonister som tidligere år.
Volleyballnettet, utsetting av benker i gata og utsetting av flåter m/utlegg og landgang ble også i år klargjort før sommersesongen. Styret tok vaktrunder rundt turstien i sommerferien, for å holde det ryddig. Strendene ble planert/utjevnet.

25. juni deltakelse med stand under byfesten for å markedsføre Orkanger Vel.

26. Juni Familiedag i Hermetikken som ble meget vellykket. Stort oppmøte takket være det fine været. Det var laget til natursti og pilkast, ansiktsmaling for ungene, og salg av pølser, vafler, drikke og is, som gikk unna som varmt hvetebrød.

1. oktober ”Sommerfest” for alle som hadde deltatt i arbeidet i løpet av sommeren.

27. november deltakelse under tenning av julegrana på torget, og lysfest i Hermetikken og rundt Vannspeilet i regi av initiativtaker Ingunn Aspli.

Investeringer
Den gamle danseplatten i Hermetikken ble byttet ut med ny. Scenen ble malt i løpet av våren.
Styret vedtok å få satt opp ny kiosk, og investere i ny grill i Hermetikken. Anbud med kort frist ble lagt ut på hjemmesiden. Den gamle bua ble gitt bort, på betingelse av å ordne bortfrakting selv. Ny kiosk ble ferdig til å kunne brukes under Orkanger-dagene i juni. Maling ble gjort på dugnad etter sommerferien. Innredning gjøres på dugnad i løpet av våren 2017.

To nye store griller er kjøpt inn for å plasseres ut i Hermetikken.

Trivselsprisen
Prisen deles ut annet hvert år og er på 5000,- kroner. Prisen gikk i år til Øyvind Togstad.

Samarbeid med sentrumsforeninga
Orkanger Vel fortsetter det gode samarbeidet med sentrumsforeninga/trivselskomiteen. Styret stiller med en representant i trivselskomiteen. Blomsterfat, planting av blomster, julegrantenning og utsetting av benker er en del av det som gjøres i regi av dette samarbeidet. Det ble vedtatt å ikke selge inn blomsterfatene til butikkene i gata, men være med på en tredeling av utgiftene.

Økonomisk støtte
Orkanger Diamonds ble gitt 10.000,- kroner etter søknad om støtte til fotball-leir på Solgården i Spania.

Minnegave

Orkanger Vel mottok minnegave i forbindelse med Geir Andersens bortgang.

Arboretet i Hovslunden
Det ble hugget ned trær ved Vanntanken mot banen, og kvistene ble fjernet. Banen gruses opp. Oppsetting av gjerde utsatt til 2017. Det ble også sendt forespørsel til kommunen om oppsetting av søppeldunk.

Kalendersalg
Det ble også laget kalender for 2017, som ble solgt før jul. Dette ble godt mottatt, og alle kalenderne ble solgt.

Styret i Orkanger vel vil fortsette det gode arbeidet i 2017.

 

Publisert 30.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse