Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla Økonomi-saken: Kan få minst 10 000 i månedsbøter

DSC_0026.JPG

Tålmodigheten er slutt i Orkdal kommune: Eierne av Grønøra 1-bygget risikerer minst 10 000 kroner i bot hver måned så lenge Orkla Økonomi fortsatt holder til i lokalene på industriområdet.

Varselet om såkalt ulovlighetsoppfølging og mulig tvangsmulkt har gått til selskapet OBOS BASALE AS som opptrer på vegne av utleier.

Utleier/eier får 3.mai som siste frist til å svare Orkdal kommune på en seriøs måte. Selskapet har trenert saken og neglisjert Orkdal kommunes henvendelser i lang tid.

Utleier/eier av bygget er Grønøra 1 AS.  Klart største eier er Rishaug Gruppen i Trondheim med over 90 prosent av aksjene. I tillegg kommer flere lokale aksjonærer.

Leietaker er Orkla Økonomi AS.

Gevinsten ved å trosse reglene:
* Eierne får leieinntekter fra et firma som per definisjon ikke skal holde til på industriområdet. Alternativet for dem er tomme lokaler.
* Orkla Økonomi får en husleie langt under det konkurrenter som følger spillereglene må betale i sentrum.

Historikk
2013:
* Grønøra 1 AS søker om dispensasjon for å leie ut til Orkla Økonomi AS. På Grønøra skal det ikke være ordinær kontordrift annet enn administrasjon som tilhører den enkelte bedrift. Derfor søker utleier om dispensasjon fra reguleringsplanen.

* Rådmannen advarer politikerne på det sterkeste mot å gi dispensasjon. Å sende kontor ut på industriområdet vil undergrave arbeidet med å utvikle et sentrum med næringsvirksomhet.

* Fem politikere i hovedutvalg forvaltning trosser advarslene (5-5 med leder Rasmus Skålholts dobbeltstemme). Som et kompromiss gir de dispensasjon begrenset til tre år. Begrunnelsen er at i 2013 har utbygging av næringsbygg ikke kommet igang i sentrum. Orkla Økonomi har vokst ut av lokalene.
* Dispensasjonen er altså tidsbegrenset pga (påstått) mangel på ledige lokaler på det aktuelle tidspunktet. Med andre ord: Hjelp i en vanskelig situasjon.
* Dispensasjonen går ut 1. juli 2016.

2016:
* For sikkerhets skyld varsler Orkdal kommune utleier i god tid om at dispensasjonen vil gå ut.
* Utleier søker forlenget dispensasjon, men trekker den før politisk behandling. Man unngår dermed et avslag.
* Utleier hevder deretter at man nå plutselig er innenfor reguleringsplanens bestemmelser og ikke trenger dispensasjon. Kunstgrepet: Andre i samme bygg har begynt å kjøpe regnskapstjenester av Orkla Økonomi, noe man mener er et juridisk smutthull. Inkludert er et firma som har 4 prosent eierandel i bygget og dermed økonomisk egeninteresse av å beholde Orkla Økonomi som leietaker

* Orkdal kommune bestiller en juridisk vurdering av en uavhengig konsulent for å finne ut om trikset til eier/utleier og Orkla Økonomi er holdbart. Konklusjon: Nei, Orkla Økonomi kan ikke holde til på Grønøra uten dipensasjon. (Denne rapporten alene kostet skattebetalerne 12 000 kr.)

2017:
* Orkdal kommune purrer på eier/utleier for å få en søknad om dispenasjon. Alternativet er at leieforholdet med Orkla Økonomi opphører. Men OBOS BASALE, Rishaug Gruppen, de lokale eierne (og Orkla Økonomi) lar bare tida gå trass i brev og et møte.

Nå: Orkdal kommune setter hardt mot hardt snart ett år etter Orkla Økonomi skulle vært tilbake i sentrum:

1. Avklaring innen 3. mai, ellers;
2. Forslag om at politikerne vedtar en tvangsmulkt på minst 10 000 kr. per måned.
3. Fortsatte fristbrudd kan følges opp med forelegg som ender som heftelser på eiendommen.

Moralen i historien:
Fem politikere skulle være snille med Orkla Økonomi i en vanskelig situasjon. Selskapet fant angivelig ikke store nok lokaler i sentrum.

Takken: Sabotasje mot hjelperen. I dag står store lokaler ledig i sentrum, men Orkla Økonomi vil ikke flytte tilbake. Bordet fanger, dere kan ha det så godt.

Noen ganger er det veldig dumt å være snill.

Hans Kringstad

 

Publisert 07.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse