Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tungtransport på Orkanger: Ordføreren ber om hastemøte

DSC_0008.JPG

Ordfører Oddbjørn Bang ber om å få møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen så snart som mulig på grunn av godstransporten gjennom Orkanger. Planlegging av ny E39 må starte nå hvis det skal være håp om bygging før 2030 (!).

I et brev til samferdselsministeren viser Bang til at kommunene i regionen har jobbet i flere år for å få til en samlet plan for vegutbygging.

Men Vegpakke Orkdalsregionen (som er det nye navnet) er ikke inne i køen av gode tiltak som staten vil støtte.

Oddbjørn Bang viser blant annet til at:

* Veksten i godstransport fra Surnadal på Fv 65 og fra Hitra/Frøya på Fv 714 er betydelig, og trafikken går delvis på E39 tvers gjennom Orkanger sentrum.

* Den går også på Fylkesveger som ikke er dimensjonert for denne typen trafikk.

Oddbjørn Bang foreslo i sin tid en Miljøpakke Orkdal, som senere er utvidet til å omfatte hele regionen. På et folkemøte om havna så seint som i desember 2015 antydet Bang byggestart for ny E39 forbi Orkanger i 2022. Det virker nå som ren utopi.

Det haster - og det koster milliarder
I brevet til Solvik-Olsen ber ordføreren om at Samferdselsdepartementet gir klarsignal for planlegging. Full fart må til hvis det skal være mulig å starte vegbygging i løpet av 10-12 år.

Anslag for de mange prosjektene i Vegpakke Orkdalsregionen er på flere milliarder kroner.

Det vil trolig koste rundt regnet 3 milliarder å få E39 i tunneler utenfor Orkanger og å utbedre Fv 710 til Agdenes. Der er det også ventet økt trafikk.

Ja til bompenger
Staten dekker ikke slike investeringer alene. Orkdal kommunestyre har derfor sagt prinsipielt ja til bompenger. Like fullt står saken fast i byråkratiet.

Statens vegvesen har hjulpet Orkdalsregionen med forundersøkelser. Konklusjonen er at prosjektet blir så dyrt at staten krever en såkalt Konseptvalgutredning (KVU). Dette er en prosess som i seg selv kan ta flere år, siden en KVU skal følges opp med ekstern kvalitetssikring.

10 måneder uten svar
Statens vegvesen varslet Samferdselsdepartementet om behovet for en KVU i juni 2016. Siden har ikke departementet gitt lyd fra seg.

Det er Samferdselsdepartementet som bestiller en KVU - altså første etappe på en lang ferd mot byggestart.

I brevet viser ordfører Oddbjørn Bang til at han tok opp saken kort med samferdselsministeren da Ketil Solvik-Olsen markerte slutt på bompengeinnkreving på E39 i januar.

Nå ber Orkdal kommune i praksis FrP-statsråden om å pushe på for å få opp nye bomstasjoner. Bompenger sammen med statlige midler er eneste mulighet for bedre veger i en småby og en region preget av massiv tungtransport.

Les brevet fra Bang.

Les tidligere artikkel om Vegpakke Orkdalsregoinen.

Samferdsel.jpg

Bilbyen Orkanger: Håpet er å få E39 i tunnel fra Skjenalddalen til Gjølmesliene, og i ny tunnel forbi Orkanger. Men da Statens vegvesen i 2015 anbefalte kryssing på Evjen ble det øyeblikkelig politisk bråk om trasevalg. Nå har saken ligget i Samferdselsdepartementet i ti måneder.

 

Publisert 04.04.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse