Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 20. mars 2017

Styremøte tirsdag 20.03.17 kl. 19.00
Sted: Frivillighetssentralen        
Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Bodil Lorentzen og Olav Rostad
Meldt forfall:  Inger Grande, Marit Opøien, Sissel Moldjord
Sakliste:

Sak 1. Økonomisk status
Svært god, alle annonser kommet inn på hjemmesida, bortsett fra en som er ledig.  Annonseinntekter utgjør 1/3 av inntektene.

Sak 2. Søknad om støtte – gjennomgang.
Solveig lager forslag.
Søke kommunen om støtte til innkjøp av sand. To muligheter, stor prisforskjell. Trenger ikke fylle på nytt i år. Undersøke om vi kan få gravd opp og flyttet sand som har blitt dradd med ut, opp igjen.
Avvente innkjøp av sand til neste år. Tas ut av budsjettet for 2017. Reduserer søknad til kommunen pga. Utsettelse av innkjøp av sand.
Sender en vanlig søknad om driftsmidler for 2017.

Sak 3. Gjennomgang årsmøte
Solveig endrer på budsjettet, se sak. 2. Avsatte midler til innkjøp av sand tas ut for 2017.
Posten Andre kostnader ble økt tilsvarende. I tillegg gjøres noen små tekniske omrokkeringer.

Sak 4. Eventuelt

Trafikkproblemet via Tverradkomsten eller Havneveien – blir et problem for de som bor i området uansett hvor trafikken går. Logistikk for trafikkavvikling bør løses politisk. Trafikken må ut av sentrum.


Dugnad: Vårdugnad i Gammelosen 22. april
Styremøte: Tirsdag 2. mai kl. 20.00 på Biblioteket.

 

Publisert 31.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse