Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hull i hull på Orkanger: Eldre kommer seg ikke fram

IMG_1720.jpg

Vegene på Orkanger har neppe vært verre siden asfalten kom til Norge. Det du ser her er stedet eldre på Nerøra prøver å gå til butikken (Prix).

Mangeårig skamplett
Denne passasjen har vært et skammens kapittel i mange år. Ingen har tatt ansvar for det som er korteste vei til nærmeste dagligvare for mange eldre som ikke lenger kjører bil.

Både Orkdal kommune og Coop Orkla Møre burde ha interesse av vegstubben. I lange perioder er den uframkommelig for alle andre enn dem som kjører.

"Fortau" i Njardar gate
Kraterne og gjørma ved den sanerte brannstasjonen forbinder Prix/Orkdalsveien med Njardar gate. Njardar gate fører blant annet til to barnehager.

På den ene sida av deler av Njardar gate ligger et fortau. Det vil si; det var et fortau, som for øvrig slutter helt plutselig i ei plen. Vedlikeholdet opphørte for lenge siden. Nå er restene ødelagt av gravearbeid.

Nytt fortau fram til barnehagene har stått på tiltakslista til trafikksikkerhetsutvalget i en årrekke. Men en en plass på lista hjelper lite når Orkdal kommune ikke regulerer inn fortau. Da blir det heller ikke bygd.

Njardargate.jpg

Såkalt sommerfortau i Njardar gate.

Derfor må folk med unger gå i gata på vinters tid (ingen brøyting), og de kan prøve å humpe seg fram på kadaveret av et fortau når snø og is er borte.

Kabelarbeid har ødelagt mange gater i vinter. I tillegg fører tungtrafikk til stor slitasje andre steder.

Gammelosveien
(tidligere Havneveien) er det mest kjente tilfellet. Her skrangler konteinerbiler og trailere fra hull til hull, mens folk knapt kan gå langs turveien når trafikken passerer gjennom små innsjøer av sølevann.

Havnevn1.jpg
Mulig å bade i Gammelosveien (ikke Gammelosen).

Også Thamshavnveien bærer etter hvert preg av hard bruk. Allskog kjører fullastede flisbiler her når den nedkjørte Gammelosveien er stengt med bom. Begge veiene er kommunale.

Havnevn2.jpg

Her ved Strandheim/Terna passerer anslagsvis 300 tunge kjøretøy hver dag, ifølge tellinger på oppdrag fra Havna.

 

Publisert 27.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 28.03.2017 16:07
Har ikke vært i noen steder som kaller seg byer i Norge med dårligere veistandard enn i Orkanger.Sånn var det når jeg vokste opp der og sånn er det ennå.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse