Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Fylkesmannen kritisk til kommunen

B__rdshaug_014_1.jpgOrkdal kommune vil la Coop Orkla Møre bygge et nytt kjøpesenter for trelast og byggevarer på Bårdshaug Vest (bildet) midt under byggestoppen. Nå forlanger Fylkesmannen i Sør-Trøndelag en forklaring. Fylkesmannen retter i praksis alvorlig kritikk mot Orkdal kommune. Spørsmålet som reises er om kommunen bruker millioner på å "tegne" et robust sentrum (Orkdal 2040), mens den i virkeligheten bare sprer sentrum videre.

 

Bakgrunnen er denne:
* Orkdal kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bruker til sammen ti millioner kroner på å planlegge et kompakt og miljøvennlig sentrum i Orkdal (Orkdal 2040).
* En midlertidig byggestopp i sentrale deler av kommunen er vedtatt som et viktig virkemiddel.
* I tillegg har Regjeringen innført kjøpesenterstopp i Norge for å unngå videre byspredning, slik som i Orkdal. Det betyr forbud mot kjøpesentre over 3000 kvm utenfor sentrumsområder.

Likevel har Orkdal kommune gitt klarsignal for et nytt byggvarehus på Bårdshaug Vest. De samlede planene på området (Bermingrud) er enorme, og vil ha avgjørende betydning for videre utvikling av sentrum i Orkdal.

To politikere fra Ap stemte for å stoppe planene inntil videre i fjor høst. De to ble da offentlig refset av lederen i hovedutvalg for forvaltning - Rasmus Skålholt (Sp).

Da hadde Coop Orkla Møre varslet at byggvarehuset ville bli mindre enn de magiske 3000 kvm (øvre grense i kjøpesenterforskriften). Nylig varslet Coop at bygget likevel blir over 3000 kvm.

Dermed måtte Fylkesmannen godkjenne prosjektet. Resultatet er et brev som uttrykker alvorlig bekymring i forhold til Orkdal kommune. Mellom linjene står det: Kommunen SIER at den vil skape et kompakt og miljøvennlig sentrum med lave utslipp av klimagasser. Det den GJØR kan bety det motsatte - nemlig en fortsatt spredning og omfattende bilbruk.

Brevet fra Fylkesmannen kan du lese her.

Blant andre Orkanger Vel har tidligere tatt opp Bårdshaug Vest-problematikken i forbindelse med Orkdal 2040. 

Velforeninga skrev i brev til planprosessen at: Det er viktig å finne ut om byggvarehus bør plasseres på Bårdshaug Vest, eller om virksomheter heller bør bytte plass. Konkret pekte vi på området Bårdshaug Øst langs E39 nord for REMA.

Øst er et sentrumsnært område som lider under skjemmende bygg og støyende virksomhet. Orkdal kommune fant ikke grunn til ennå å se på om aktiviteter her kan flyttes til Bårdshaug Vest. 

Coop Møre Orklas planer reiser også et annet delikat spørsmål: Nemlig om kjøpesenterforskriften vil tillate salg av noe annet enn trelast på et område som ligger utenfor den røde streken.

"Løsningen" kan bli at politikerne flytter den røde streken enda lenger vekk fra sentrum. Da gjør man på ny det motsatte av å samle funksjoner.

Som du ser av brevet presser nå Fylkesmannen "miljøkommunen" Orkdal til å redegjøre for hvordan man tenker miljø. Fylkesmannen skriver:

Kommunen skal foreta en vurdering av søknaden i forhold til denne rikspolitiske bestemmelsen (kjøpesenter-stoppen, red.anm.) og sammen med sin uttalelse oversende saken til fylkesmannen for avgjørelse. Vi kan ikke se at kommunen har vurdert saken ut fra formålet bak bestemmelsen. Her inngår blant annet målet om en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrensning av klimagassutslippene.

Fylkesmannen uttrykker overraskelse over at kommunen ikke praktiserer byggestopp i planleggingsperioden:

Fylkesmannen hadde i utgangspunktet forventet at bygge- og deleforbudet på Orkanger skulle bidra til at saker som er av stor betydning for tettstedsutviklingen, som for eksempel lokalisering av kjøpesentre, ville bli holdt på vent inntil en klar strategi var avklart gjennom prosjektet Orkdal 2040.

Videre vil Fylkesmannen vite mer om Bårdshaug Vest. Der er det faktisk planlagt et nytt sentrum med enorme handelsarealer - utenfor det i dag definerte sentrum:

Vi ønsker også en utdypende beskrivelse av området der det aktuelle kjøpesentret er planlagt etablert. Hvilken bruk har tomten i dag? Coop byggmix er nevnt, hvor stor er denne virksomheten? Hvilke andre bedrifter er etablert i dette området vest for Orkla?

 

Publisert 06.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse