Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel setter av penger til torget og sentrum

Torg4.JPG

Årsmøtet i Orkanger Vel vedtok mandag å sette av et betydelig beløp for å forskjønne Orkanger torg. Det er aktuelt å kjøpe belysning til et oppradert torg (skisse av plan). 2017 kan bli året som avgjør sentrums livskraft.

Det henger sammen med to tunge, politiske saker:

1. Om varehandelen skal spres til Laksøra og kontor videre til Grønøra før tomter og bygg nærmere sentrum tas i bruk.

2. Om Orkdal kommune sier ja eller nei til kino inntil handlegata, det mest effektive tiltaket for å styrke sentrumsområdet med mer bruk på kveld.

Gata er byens identitet
I sentrumsgata befinner det seg drøyt 30 foretak med over 300 ansatte og en omsetning på over 200 mill. kr. Gata samlet er en stor aktør i næringslivet vårt, men enkeltvis er mange av virksomhetene små og sårbare.

Gata har ikke samme gjennomslagskraft som kjøpesentre med særdeles ressurssterke eiere. Samtidig er det gata som representerer egenart og identitet i byen Orkanger.

Torget skal bli bedre
Orkdal kommune vil ruste opp det golde Orkanger torg med en trekonstruksjon - scene med sponvegg -  samt boder. Det skjer i år.

Det er sannsynligvis ikke satt av nok penger til å gjennomføre alle planlagte tiltak, som lys i veggen og parkbelysning i trær. Orkanger Vels årsmøte satte av en sekkepost i budsjettet for å bidra.

Brødrene Gammelosen
I Gammelosen er det aktuelt å kjøpe inn vanntrampoline. Velforeninga har investert mange hundre tusen kroner i området de siste årene; alt fra lekeapparater til ny kios.

Foreninga eier store verdier i form av bygg og utstyr.

Dugnadsgjengen kalt "Brødrene Gammelosen" gjør en formidabel vedlikeholdsjobb i det som er kommunens bypark.

Griller og sand
Orkanger Vel har kjøpt inn to nye griller til Hermetikken. Det er også gjort mye arbeid i Hovslund.

Innkjøp av sand til strendene blir trolig utsatt til 2018. I mangel av lokale leverandører er det mest aktuelt å kjøpe fra samme selskap som i 2013. I så fall kommer 700 kbm fra havet utenfor Bergen for å bli til sandstrender på Orkanger.

Valg
Alle i styret i velforeninga tok gjenvalg:
Jan Aage Mortensen (leder), Solveig Kjønli (kasserer), Bodil Lorentzen og Sissel Moldjord (styremedlemmer), Inger Grande og Olav Rostad (varamedlemmer).

Geir Knutzen (nestleder), Marit Opøien og Pia Bæk (styremedlemmer) og Bjørn Haugen (varamedlem) sto ikke på valg.

DSC_0049.JPG

Orkanger Vel vil slå ring om Orkanger sentrum slik folk slo ring om Orkdal sjukehus. Vi har ikke råd til å miste ei mangfoldig sentrumsgate.

 

Publisert 21.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse