Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal anno 2016: Flere døde enn fødte i regionsentret

10_OKTOBER.JPG

Fødselsunderskudd:

101 orkdalinger ble født i fjor. 115 døde. For første gang siden 2003 hadde kommunen fødselsunderskudd.
8,5 prosent innvandrere:
1014 av 11 891 orkdalinger har innvandrerbakgrunn.

Dette viser nøkkeltall Statistisk Sentralbyrå har publisert om Orkdal.

Fødselsunderskuddet
14 i minus kom nokså overraskende etter flere år med flere fødte enn døde. Senest i 2008 hadde vi et fødselsoverskudd på 75.

Vi må tilbake til 2002 og 2003 for finne enkeltår med flere døde enn fødte i Orkdal.

Innflytting og innvandring førte likevel til at vi ble 112 flere i 2016. Dette er høyeste vekst siden 2009.

Innvandrerne
Orkdal får en gradvis mer mangfoldig befolkning fordi vi bosetter flyktninger og fordi folk kommer hit for å jobbe. Innvandring har bidratt til at vi har folkevekst.

1014 av 11 891 i Orkdal var registrert som personer med innvandrerbakgrunn i 2016. Definisjonen er at de enten har innvandret selv eller er født i Norge av innvandrere.

1014 tilsvarer 8,5 prosent. Nesten en av ti i Orkdal har bakgrunn fra et annet land, mange fra fjerntliggende nasjoner med en annen religion og kultur.

PS: Bedriften Isfjord Norway etablerer seg i Orkdal neste år Norsk Kylling kan komme etter. Begge er virksomheter med en god del innvandrere.

De eldste:
17 kvinner og 4 menn var i alderen 95-99 år.

De yngste:
364 gutter og 291 jenter var i alderen 0-4 år.

Måtte ha økonomisk sosialhjelp:
329 personer, eller 4,3 prosent av alle mellom 22 og 66 år.

I barnehage:
94 prosent av alle barn i alderen 1-5 år.

Fikk hjelp av barnevernet:
118 barn og unge. Det tilsvarer 3,5 prosent av alle i alderen 0-22 år.

Se faktabank om Orkdal.

Hva med våre nye partnere i Orkland?

MELDAL
Hadde faktisk et fødselsoverskudd på 6. I Meldal er flere døde enn fødte vanlig, i motsetning til i Orkdal.

Innvandrerbakgrunn: 255 i Meldal (7 prosent mot 8,5 i Orkdal).

Eldst: En meldaling registrert over 100 år, ingen i Orkdal.

Sosialhjelp: 4,6 prosent - litt høyere andel enn i Orkdal.

Barnehage: Litt lavere andel (89,5 prosent).

Barnevernet: Markant større andel barn og unge med tiltak i Meldal: 5,6 prosent mot 3,5 i Orkdal.

Se faktabank om Meldal.

AGDENES
I korte trekk:
Fødselsunderskudd på tre og en samlet nedgang i folketallet på 22.

Agdenes har hatt flere døde enn fødte hvert år siden 1998.

Innvandrere: 153 av 1711 har innvandrerbakgrunn (9 prosent).

Mindre bruk av sosialhjelp og tiltak i barnevernet enn i Orkdal og Meldal.

Se faktabank om Agdenes.

 

SNILLFJORD
Har under 1000 innbyggere og bare ca halvparten skal til Orkland.

Se faktabank om Snillfjord.

 

Publisert 18.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse