Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla Økonomi-saken: Orkanger sentrum skal straffes igjen

DSC_0026.JPG

Orkla Økonomi og eierne av Grønøra 1-bygget undergraver vedtatt politikk i Orkdal. Nok en gang er det Orkanger sentrum som får svi. Den vedtatte "bykjernen" taper mot utleiere av billige lokaler på industriområdet. Nå kan det bli fri flyt.

Orkdal kommune forbereder i praksis et tredobbelt slag mot sentrum og handlegata, som så mange skryter av:

1. Ja til handel på Laksøra, mens arealer står ledig i sentrum.
2. Ja til kontor på Grønøra, mens lokaler står tomme i sentrum.
3. Nei til å tilføre gata og sentrum kraft ved å etablere feks kino der - selv uten at det koster Orkdal kommune noe.

Om sak 2 - kontor - i korte trekk:

2010:
Orkdal kommunestyre vedtar Orkdal 2040-planen. Den skal innskjerpe sentrumspolitikken blant annet ved ikke å sende handel og kontor utenfor rød strek mer.

2013:
Fem politikere med utvalgsleder Rasmus Skålholts dobbeltstemme (5-5) sender Orkla Økonomi ut på Grønøra med tre års dispensasjon. Det skjer mot usedvanlig sterke advarsler fra rådmannen.

2016:
* Orkdal kommune minner eier/utleier i god tid om at fristen går ut 1. juli 2016, dvs at Orkla Økonomi og bedriftens mange ansatte skal tilbake til Orkanger sentrum, eller et annet område regulert for kontorvirksomhet (gjerne Fannrem sentrum).
* Utleier søker forlenget dispensasjon, men trekker søknaden før den kommer til politisk behandling.
* Utleiers advokat hevder deretter at det ikke er nødvendig med dispensasjon, for nå har Orkla Økonomi kunder i samme bygg - et påstått smutthull i reguleringsplanen (se nederst).
* Orkdal kommune ber en uavhengig ekspert (Gustav Pillgram Larsen AS) tolke reguleringsplanen og vurdere jussen og smutthullet.

Konklusjon:

* Orkdal kommune har rett. Reguleringsplanen tillater ikke Orkla Økonomis virksomhet. Man må ha dispensasjon for å drive. 
* Vurderingen kostet skattebetalerne 12 000 kroner, som kommer i tillegg til kommunens egen ressursbruk. Den har et omfang plan- og forvaltningssjefen "ikke tør tenke på".
* Orkdal kommune gir eier/utleier beskjed om at enten må det komme en ny søknad om dispensasjon, eller leieforholdet må opphøre.

2017:
* Orkdal kommune purrer og ber eier/utleier søke dispensasjon.
* Etter lang tid kommer svaret: Nei, vi søker ikke dispensasjon. Vi driver i tråd med planen, jfr smutthullet.

Det vil trolig si at:
1) Enten må Orkdal kommune framtvinge en rettssak, eller
2) Gi opp. Kommunen kan komme til å bøye av når kommuneplanens arealdel (næringsarealene) skal til ny behandling i høst. Ved å åpne generelt for kontor tappes sentrum ytterligere.

Det vil i så fall si samtidig med at et flertall i kommunestyret - inkludert Rasmus Skålholt - har varslet ja til detaljhandel på Laksøra.

Takk og farvel til Orkdal 2040
Ingenting vil være igjen av ideen om å skape et pulserende sentrum med gangavstand mellom attraktive tilbud.

Orkla Økonomi-saken handler om mer enn å respektere vedtatte planer for å ta vare på sentrum og sentrumsgata. De fem politikerne vedtok i reaiteten også å forskjellsbehandle regnskapsfirma.

Leieprisene er langt lavere i industribygg utenfor sentrum enn i bykjernen. Senterpartiet, Orkdalslista, Høyre og Venstre (!) tildelte Orkla Økonomi et verdifullt konkurransefortrinn.

* Næringsdrivende som driver lobby og utnytter påståtte smutthull blir premiert.
* Næringsdrivende som følger vedtatte planer blir straffet.

Advokater sliter ut kommunen
Det er mer lønnsomt å hyre advokater i en ren utmattelseskrig enn å respektere en beskjed fra Orkdal kommune.

Politikken i Orkdal utarmer sentrum og er konkurransevridende i tillegg.

De store lobbyistene skaffer seg fordeler. Småbedriftene i gata  får som vanlig klare seg som best de kan.

Orkla Økonomi har klaget på at dette nettstedet gir dem ansvar, for det er utleier Grønøra 1 AS/Basale Eiendom som søkte og fikk dispensasjon. Svar: Ingen tvinger Orkla Økonomi til å drive på Grønøra. Bedriften gjør et aktivt valg.

Hans Kringstad

PS:
Reguleringsplanen tillater kontor på Grønøra fordi flere industribedrifter har egen merkantil virksomhet. Bestemmelsene er slik:  "Innenfor området tillates lettere industri, håndverk, verksted, lager og transportvirksomhet/spedisjon. Kontor knyttet til administrasjon av virksomhet som nevnt over tillates også.

Grønøra 1-bygningen ble i sin tid flyttet fra Tiller. Den har to etasjer og er derfor lite egnet som industribygg.

66_55712682.jpg

Det tidligere bankbygget i sentrum står tomt og er til salgs for 15 mill. kr. Her har ingen jobbet siden NAV forvaltning flyttet til Trondheim. Stålkasser på industriområdene er billigere, enten du driver regnskapskontor eller detaljhandel i store rom.

 

Publisert 16.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse