Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tungtrafikken på Orkanger: Nabolag ut mot nabolag

Tverradkomsten2.jpg

Nabolag står nå mot nabolag og velforening mot velforening på grunn av massiv tungtrafikk gjennom Orkanger. Moan Vel skriver i et brev til ordføreren og ST at folk i Moan har meget liten forståelse for og sympati med folk på Nerøra pga bommen ved Gammelosen.

Moan Vel krever bommen fjernet omgående ut fra en oppfatning at den er årsak til kraftig økning av tungtrafikk i Tverradkomsten. Der er makslengden for kjøretøy 12 meter.

Les protestbrevet her, signert sekretær Torill B. Kyllo.

Moan-leder ville ha bom
Leder i Moan Vel er Atle Olav Larsen. Han er også leder i transportfirmaet Orkla Shipping & Trading på Grønøra. Larsen var en av de første som foreslo stenging av Gammelosveien (da Havneveien) av hensyn til bomiljøet på Nerøra og bruken av Gammelosen/Terna mm.

Larsen foreslo unntak for interntransport mellom Grønøra og Elkem Thamshavn. Det skjedde både i møte med kommunens ledelse og på et folkemøte:
Les artikkel med forslag fra 2013.
Les artikkel fra folkemøte i 2014.

Rådmannen avviste unntak for Elkem-transport fordi det ville bety forskjellsbehandling. I stedet vedtok kommunestyret 27. mai 2015 at Gammelosveien skulle være stengt kveld/natt og helg.

Det vil si:
Åpen vei mellom 06.30 og 17.00 på hverdager.

Rådmannen skulle skaffe fakta
Rådmannen ble samtidig pålagt å utrede og evaluere i detalj følger av stenging (se nederst). Slik evaluering krever blant annet før-målinger av trafikk i Tverradkomsten. Ifølge en orientering til politikerne onsdag er det foretatt målinger i Tverradkomsten før og etter stenging, men de er foreløpig ikke analysert.

Elkem-problemet
Et kjent problem før vedtaket var vanskelig adkomst til/fra E39 for lange kjøretøy inne på Elkem Thamshavns område. Åpning av en intern port kan være nok til at alle vogntog med letthet kan kjøre via E39.

Allskogs flisbiler har kjørt sentrumsgata Orkdalsveien-Thamshavnveien siden bommen kom opp for over ett år siden. Andre kjører fra Grønøra til Elkem via E39.

IMG_1715.jpg

Allskog kjører fullastede vogntog gjennom hele Orkanger sentrum når det er stengt i Gammelosen. Søndag gikk det galt. Ifølge andre i bransjen er det kurant å kjøre via E39 til Elkem. Snart to år etter kommunestyrets vedtak har det ikke kommet noen avklaring fra rådmannen om løsning på Thamshavn.

Hva er gjort hos Elkem?
27. mai 2015
fikk rådmannen i Orkdal i oppdrag av et enstemmig kommunestyre å "utrede redningsporten på Elkem Thamshavn som utkjøring for sørgående trafikk til E39."

Snart to år etter vedtaket foreligger det ingen avklaring. Allskog kjørte søndag rett i grøfta med mange tonn flis ved Strandheim etter som vanlig å ha valgt sentrum som trasé. Andre transportører påstår at det er fullt mulig å kjøre til Elkem via E39.

Politikere i hovedutvalg teknikk har tidligere purret på rådmannen/tekniske tjenester om Elkem-saken uten resultat.

FAU avviste bommen som problem
Motstandere av bommen har også prøvd å få FAU ved Orkanger barneskole til å ta opp trafikksikkerhet på grunn av stenging i Gammelosen. FAU avviste dette på sitt siste møte fordi bommen er åpen i skoletida. Det er altså ingen sammenheng.

Sammenhengen mellom bom i Gammelosen og trafikk i Tverradkomsten skal rådmannen avklare. Inntil videre står nabolag mot nabolag ut fra en oppfatning i Moan om at bom på kveld/natt og helg i Gammelosen er en viktig årsak til økt trafikk i Tverradkomsten.

Mer trafikk kommer i Tverradkomsten
Tverradkomsten vil trolig få enda mer trafikk i årene som kommer. Isfjord Norway med ca 100 ansatte åpner fabrikk i 2018 og folkehelsesentret skal stå klart i 2019. Fortsatt er kryssinga for myke trafikanter ved Orklahallen under enhver kritikk, selv om OTI ordner på sin side av veien.

Moan Vel krever kulvert (tunnel) men det er avvist av rådmannen av tekniske årsaker. Erfaring viser dessuten at folk uansett velger å krysse over veien hvis det er raskere enn kulvert. Vedtaket er derfor best mulig kryssing i vegbanen.

Mer havn og trafikk ved Nerøra
Også Nerøra/Gammelosen vil få mer trafikk. Trondheim Havn har blavarslet en mangedobling av antall tømmervogntog til Orkanger. Etter at Havna la planene på Grønøra Vest på is, er det klart at all trøkk med trafikk og støy kommer på et utvidet område på Grønøra Øst - 200 meter fra bomiljøet på Nerøra.

Moan Vel har skrevet til ordføreren at man mangler sympati med folk ved Gammelosveien. Der har Nerøra Vel jobbet for mindre tungtrafikk og bedre bomiljø i mange år.

Styr mot E39 i stedet
Følgende har leder Atle Olav Larsen i Moan Vel ment tidligere om tungtrafikken på Orkanger, men da i egenskap av transportør:

* Styr tungtrafikken vekk fra Havneveien og over til E39 på Bårdshaug. Ett unntak: Interntransporten mellom Grønøra og Elkem Thamshavn må fortsatt få gå direkte. Det dreier seg bare om 15-20 biler per dag (til ledelsen i Orkdal kommune i 2013 - to år før vedtak om delvis stenging).

* Steng Havneveien for alt annet enn trafikk til Elkem. Da vil trafikken reduseres til ca 15 prosent av dagens (på folkemøte om Havna i 2014 - ett år før vedtak om stenging).

Skulle ikke buke synsing
Formålet med politikernes vedtak om å evaluere en prøveperiode var å bygge et endelig vedtak på fakta og ikke på synsing. Synsing i stedet for fakta bidrar til de konfrontasjonene mellom nabolag som nå kommer.

Bommen kom opp i januar 2016, men var ute av drift i hele sommer. Derfor er prøveperioden forlenget til 1. september.

Her er vedtaket i kommunestyret fra 27. mai 2015:

Kommunestyret vedtar at Havneveien stenges (...) for gjennomkjøring kveld, natt, helg og helligdager. Ellers åpen for fri ferdsel på hverdager i tidsrommet 06.30 –17.00.

Trafikkløsning for Havneveien evalueres et år etter at delvis stenging er iverksatt.

Til grunn for evalueringen etter ett år med delvis stenging skal bl.a. legges daglige trafikktall for transporten til/fra Grønøra og havna, slik at bl.a. følgende konsekvenser kan vurderes:
* Mulig redusert trafikkstøy på Nerøra/ved Gammelosen/langs Havneveien
* Tilleggstrafikk/utfordringer langs skoleveien fra Gjølme (over Grønørbrua) ved fullstendig stenging av Havneveien
* Tilleggsstøy for bebyggelsen i «bakkan» dersom all trafikk istedet følger E39 (hvor mye ekstra trafikk utgjør havne-/Grønøra-trafikk til øvrig trafikk langs E39)
* Transportutfordringer for enkeltbedrifter (eks. Elkem Thamshamn)
* Kostnader og muligheter for grunnarbeid for å begrense støy og rystelser i Havneveien
* Trafikksikkerhetsutvalget og barn- og unges representant involveres i evalueringen.
«Redningsporten» hos Elkem Thamshavn utredes som utkjøring for sørgående trafikk til E39.

Kommentar:
1. Tverradkomsten er ikke nevnt eksplisitt, men "blant annet"- formuleringen i vedtaket innebærer at alle relevante trafikkstrømmer må kartlegges. Tverradkomsten er relevant.
2. Mulig åpning av redningsporten ved Elkem kunne vært avklart av Orkdal kommune allerede i juni 2015. Nå har Allskog kjørt fullastede vogntog gjennom sentrum (ikke Tverradkomsten) i over ett år, muligens helt uten grunn. 

DSC_0008.JPG

Livet ved Nerøra og Gammelosen når bommen er åpen mellom 06.30 og 17.00. Grønøra Øst skal bygges ut mot trehusmiljøet på Nerøra. Trafikken skal øke, blant annet med en forventet mangedobling av vognog med tømmer, ifølge Trondheim Havn.

 

Publisert 15.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Berit Gjølmesli 15.03.2017 18:21
Det er direkte sørgelig at nabolag går ut mot hverandre slik de tydligvis gjør i denne saken.Tungtransport gjennom boligstrøk er ikke ønskelig for noen,det hjelper lite å slåss innad og å flytte problemet fra Moan til Nerøra eller omvendt når løsninga kanskje ligger i å få tungtransport over på E39.Det er nok mye bedre å stå sammen enn å bites innad mot et felles onde.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse