Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 28. februar 2017

Styremøte tirsdag 28.02.17 kl. 20.00
Sted: Biblioteket         
Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Inger Grande, Marit Opøien, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Sissel Moldjord og Bodil Lorentzen.
Meldt forfall: Olav Rostad

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status
Regnskap 2016. Solveig gjennomgikk regnskapet.

Skaffe oversikt over hva Orkanger Vel er medeiere i, og egne eiendeler. Momskompensasjonen går på drift, og ikke investeringer når det gjelder velforeninger. Sjekker hvilke regler som gjelder angående anlegg i forbindelse med velforeninger.

Tilskuddsportalen; knytte seg til for å søke diverse tilskudd som fordeles.

Sak 2. Årsmelding
Sekretær skriver årsmelding.
Årsmøte 20.03.17 - Frivillighetssentralen kl. 20.00

Sak 3. Budsjett 2017
Solveig går igjennom budsjettpostene for 2017.
Triveselsprisen er annethvert år nå, så denne posten tas ut for 2017.
Prioritere å ferdigstille kiosken og grillplassen først.
En del poster manglet i oversikten.
Byfest
Lysfest
Belysning torget
Settes av penger i budsjett til alle disse.

Forslag:
Benk med fjernvarme, Sendt forespørsel til Orkdal kommune og Orkdal energi, om plassering.
Naturlig at den blir plassert i sørenden. Arbeider med å få sponsorer til benken.

Arboretet, sendt forespørsel til Nyhus maskin for nedsetting av påler.
Innredning av kiosk.
Utvendig trapp og platt
Overbygg grill Hermetikken
Vanntrampoline – luft. Viderefører denne saken.

Vedlikehold:
Grill nordenden
Vindskie kanobu
Rampe skatepark

Sand/skjellsand – ikke behov i 2017
Mudre opp igjen/hente opp sand med maskin i Hermetikken.

Sak 4. Orientering
Fra dugnadsgjengen i Gammelosen. Utsatt

Sak 5. Høringsuttalelse Trondheim havn
Forslag til uttalelse senere.
Utfordringen er trafikkavviklingen.

Sak 6. Kalendersalg 2016
Godt mottatt. Alle kalendere solgt.

Sak 7. Eventuelt

Ingen

Orientering/oppfølging til senere:
1. Søppeldunk i Arboretet: Forespørsel sendt Orkdal kommune.
Melding fra Orkdal kommune om at søppeldunk er satt opp i krysset Joplassveien-Hovsbakkveien
2. Sandlageret oppbrukt: Trenger ikke ny sand før i 2018.
3. Logistikk trafikkavvikling
Neste styremøte: 20. Mars kl. 19.00 Frivilligsentralen
Årsmøte:  20. Mars kl. 20.00 Frivilligsentralen

 

Publisert 14.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse