Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hemmelig drøfting om Follo

04012009062_1.jpgOnsdag (6.mai) diskuterer formannskapet i Orkdal Follo-saken bak lukkede dører. Drøftingene er hemmelige. Temaet er dette: Hva skal kommunen tilby fylket på Follo (bildet) for å unngå at 60 elevplasser flyttes til Meldal?
Samtidig gjør nå Frøya kommune det Orkdal ikke ville: Planlegger ny videregående skole sammen med kulturhus for å skape et vitalt sentrum.

Frøya ser framover, mens Orkdal sitter i saksa:

Sør-Trøndelag fylkeskommune truer med å bygge ned skolen på Follo hvis ikke Orkdal kommune koster på ny idrettshall.

Men en idrettshall på Follo vil både svekke Orklahallen og spre sentrumsfunksjoner i stedet for å samle dem. 

Rådmannen har laget en liste over hva kommunen i teorien kan tilby fylket. Politikerne kan velge fra denne lista.

I praksis handler det trolig om kommunen skal finansiere en hall på Follo som er stor nok til håndball. Dette vil fylkeskommunen ha som erstatning for dens eget falleferdige idrettsbygg.

Ordfører Gunnar H. Lysholm mener fylket driver en form for utpressing. Men muligens kan Orkdal kommune takke seg selv:

Flertallet sa nemlig nei til å utrede et alternativ til Follo, og friste fylket med det. Det ble dermed nei til å planlegge ny skole trass i sterke anmodninger særlig fra næringsforeninga.

Det politiske flertallet skylder på at Sør-Trøndelag fylke ikke vil ha noen ny skole i Orkdal, men i stedet pusse opp - og bygge ned - Follo. Administrasjonen på fylket argumenterer imidlertid motsatt:

I saksutredningen heter det flere steder at Orkdal kommune ikke vil sette av tomt til ny videregående skole. Derfor er saken lagt død.

Sannheten: I praksis er fylket åpent for kreative og framtidsrettede løsninger hvis vertskommunene jobber for det. Dette ser vi nå på Frøya.

Der har Frøya kommune og næringslivet gått sammen for å utrede ny skole og kulturhus framfor å flikke på den eksisterende skolen. Fylkestinget støtter planene, men forutsetter at de ikke skal påføre fylket merkostnader.

I Orkdal er det ikke en gang regnet på hva en skole ved Orklahallen - bygd og eid av privat næringsliv - vil koste i drift sammenlignet med å pusse opp det gammeldagse anlegget på Follo.

Fjernvarmen ligger klar. Orklahallen står tom på dagtid. Den  oppvarmede kunstgrasbanen ligger på stedet. Det kommer klatrehall her. Gammelosen åpner for vannsport. Handelsfag kan nyte godt av samarbeid med kjøpesentre i nabolaget. Og ikke minst: Trøndelags mest spennende industrimiljø ligger rett ved døra.

Men Orkdal kommune mener denne saken er tapt. Samtidig bruker kommunen millioner på å "tegne" Orkdal i 2040...

 

 

 

Publisert 05.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse