Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Debatt om Orkanger mandag: Men hva er en vital småby?

Sentrum1.jpg

Mandag kl 18-21 inviterer Orkdal kommune til det første av fem folkemøter for å gjennomføre tiltak vedtatt i Orkdal 2040. Tema nå: Hvordan utvikle en vital småby?
Spørsmålet reiser flere nye spørsmål - se under.

På møtet i kommunestyresalen deltar:
Kjell Fosse, tidligere rådmann i vekstkommunen Stjørdal.
Knut Selberg, arkitekt fra Trondheim innleid i 2040-arbeidet.
Vegard Hagerup, byplanlegging i ST fylkeskommune.

Fra lokalt næringsliv:
Ole Johan Svorkdal, adm.dir. Washington Mills.
Bjørn M. Wiggen, styreleder Salvesen & Thams.
Marith Størseth, leder Orkanger Sentrumsforening.

Vi skal ha svar på "hvordan utvikle en vital småby?" Men...

1. Hvor ligger småbyen?
Allerede der starter problemet i Orkdal. Orkdal 2040 tok for seg området Orkanger-Fannrem-Råbygda. Er alt dette småbyen? Avgrenser den seg til Orkanger, eller er det bykjernen som skal vitaliseres? Hvor er i så fall den?

2. Hva betyr "vital" i denne sammenhengen?
Er "vital" et mål på omsetning innen feks handel? Er mest mulig mangfoldig bruk av småbyen også på kveld og helg i konkurranse med storbyen Trondheim en bedre målestokk?

Rådmannens saksframlegg og argumentasjon i avisa knyttet til Laksøra kan tyde på at "vital" sett fra rådhuset er ensbetydende med en ny handelspark på Laksøra.

3. Hvor har vi størst uforløst potensial?
Er det innen varehandel småbyen har størst uforløst potensial, eller kan det være innen kultur og opplevelser?
* Hvor stor er handelslekkasjen til Trondheim, som rådmannen argumenterer med?
* Hvor stor del av en evt. handelslekkasje skyldes arbeidspendling og kulturlekkasje?
* Har kommunesammenslåinga noe som helst å gjøre med arealbruk i sentrum - slik rådmannen forsøker å framstille det?
FAKTA:
* Orkdal har allerede mer detaljhandel per person enn Trondheim og Kristiansund, og marginalt mindre enn Molde.
* Orkdal har feks radikalt mindre kinobesøk per innbygger enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

4. Hva gir oss "En kompakt og levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand"?
Det du leste over er visjonen for Orkdal 2040. Vi gjør som Bob Dylan; lar spørsmålet blåse med vinden nå når sterke krefter vil spre detaljhandelen til Laksøra mens bla. Statens Hus-tomta blir liggende som ødemark. Gangavstand, sa du?

5. Vil handelspark på Laksøra styrke gata?
All erfaring tilsier det motsatte, ifølge en mulighetsstudie i Orkdal 2040.

DSC_0006.JPG

Orkanger er trolig Norges lengste småby, og den lever ikke hele tida.

6. Hva er beste tiltak for å styrke sentrumsgata?
I desember 2015 fikk rådmannen i oppdrag å lage et 2040-utvalg som blant annet skulle utrede et trepartssamarbeid mellom gårdeiere, drivere og kommunen. Formål: Jobbe systematisk for å vitalisere gata, slik ressurssterke Amfi utvikler kjøpesentrene. Dette og andre tiltak ligger foreløpig urørt.

7. Hvorfor er det så sterk motstand mot å styre kommunal virksomhet til gata?
Ideen om kulturhus i ST-kvartalet eller på Rømme ble brutalt skutt ned i 2010. "Vi bygger ikke kulturhus for ørbyggen", forklarte daværende Venstre-politiker Erik Tronvoll i ST. Har vi kommet litt lenger i 2017?

8. Hva kan gi småbyen egenart og gjøre oss mer attraktiv som bokommune?
Kjøpesentre og handelsparker tiltrekker seg handlende fra et stort omland, men hva kan gjøre oss annerledes og øke muligheten for tilflytting? Kan det tenkes at løsningen nettopp er det Orkdal 2040 beskriver; et kompakt og levende sentrum med gangavstand mellom attraktive tilbud?

Det er en grunn til at nettopp dette var en sentral del av 2040-visjonen, som også sier at vi skal bli en kandidat til Statens Bymiljøpris.

9. Hva etterspør unge mennesker (framtida) av tilbud der de skal bo - ut over en jobb, selvsagt?
Møteplasser og opplevelser som i en by, eller sagt på en annen måte og igjen; et kompakt og levende sentrum med gangavstand mellom attraktive tilbud. Og hvis Orkdal kommune ikke tror på sin egen visjon, så går det an å undersøke - evt. å vedta at vi dropper den.

10. Hvorfor velger mange ledere i Orkdal å bo i eller nærmere Trondheim?
Spør dem som foretrekker å pendle. Savner de noe her?

Uten_navn.jpg

Vi har en kolossal utfordring hvis Orkanger skal bli en kompakt småby med gangavstand mellom tilbud. Sentrumsgata fra Monte Rosa til Amfi er 1,2 km lang. Her er den plassert i Trondheim sentrum som illustrasjon. Vil Orkanger noen gang få en kjerne tilsvarende Midtbyen?

 

Publisert 05.03.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse