Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-trafikken: Tverradkomsten får 40 km/t

Tverradkomsten2.jpg

Folk langs Tverradkomstenhar klaget på mer trafikk og ulovlig tungtrafikk etter at Gammelosveien ble stengt med bom kveld, natt og helg. Orkdal kommune svarer med å sette ned fartsgrensa fra 50 til 40 km/t.

Skiltene er ventet satt opp i løpet av denne uka.

Massetransport kommer
Orkdal kommune svarer også på spørsmål om hvor massetransport mm vil gå i forbindelse med utbygging på Rømme Øvre, der det er planlagt stor p-kjeller og 110 boenheter:

"Når det gjelder massetransport og øvrig transport i følge av utbygging av Rømme Øvre vil den nok også foregå langs Tverradkomsten. Disse må forholde seg til gjeldende regelverk for kjøring på offentlig veg. Det er her og en mulighet til å se på nedskilting av fart som et virkemiddel", heter det i et brev fra tekniske tjenester.

DSC_0007.JPG

Tverradkomsten er best for biler i likhet med resten av hovedvegene i Orkanger sentrum.

Trafikken skal måles
Fartsgrensa blir satt ned nå i påvente av at trafikkforholdene på Orkanger skal kartlegges nærmere. Dette er en betingelse knyttet til prøvestenginga ved Gammelosen.

Målinger skal vise hvor trafikk har tatt veien på kveld, natt og helg. Prøveperioden er forlenget med trekvart år til 1. september. Det skyldes  gjentatte skader på bommen pluss en lang periode uten stenging som følge av arbeider på Bårdshaug bru.

Lite lekkasje til Tverradkomsten?
Norconsult har laget en trafikkanalyse i forbindelse med planlagt havneutbygging på oppdrag fra Trondheim Havn. Analysen tilsier at bom ved Gammelosen har liten betydning for Tverradkomsten, men beboere opplever økt trafikk og mener det er en sammenheng.

Tverradkomsten har fartshumper og forbud mot kjøretøy over 12 meter. Unntak er buss i rute. Tomkjøring med buss før og etter rutekjøring er ett av irritasjonsmomentene etter at bussdepotet ble flyttet fra Bårdshaug Øst til Grønøra.

Isfjord Norway åpner med 100 arbeidsplasser bak OTI neste år. Det vil ha betdning for trafikkmengden. Det samme vil eventuelt oppsving ved OTI og utbygging av Folkehelsesenter.

Tverradkomsten har i dag fortau bare på ei side og provisorisk og farlig kryssing mellom Idrettsparken og OTI (bildet under).

DSC_0022.JPG
Her er det planlagt ei kryssing tilpasset livet i 2017. OTI har utbedret på sin side av Tverradkomsten. Bildet er fra Orkdal kommunes område.

 

Publisert 23.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse