Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøter: Plan for havn - og framtida til bilbyen Orkanger

IMG_1274.jpg

Orkdal kommune har vedtatt å bygge et attraktivt sentrum for gående og syklende. I stedet lager vi en bilby fra 1980-tallet. Barn og eldre skal passe seg og ta omveier. Bilen kommer først.
* 6. mars inviterer kommunen nok en gang til folkemøte om vitalt sentrum.

Orkdal kommune inviterer også til folkemøte om reguleringsplan for havn på Grønøra vest 27. februar. Les om havnemøtet nederst.

Møtet om sentrumsutvikling først
Holdes 6. mars kl. 18-21 i kommunestyresalen. Tema: Hvordan videreutvikle Orkanger til en vital småby.

Husk ordet "vital", som betyr levende.

De som skal gi råd er:

Kjell Fosse, tidligere rådmann i hurtigvoksende Stjørdal.

Knut Selberg, bilvennlig arkitekt kjent fra et tilsvarende folkemøte om Orkdal 2040 i 2010. Les fra møtet i april 2010. Kontoret hans laget en tettstedsanalyse til 1,2 millioner kroner under prosjektet.

Vegard Hagerup, Sør-Trøndelag fylkeskommune, kjent blant annet fra et lignende folkemøte i 2008. Les fra møtet i mars 2008.

Hagerup advarte mot bilbyen og den urbane ørken - råd vi senere har trosset gang på gang.

Heia bilen!
Vi heier fram bilen, diskriminerer de svake i trafikken og setter sentrumsgatas framtid på spill, feks:

* Virksomheter er flyttet ut eller plassert utenfor sentrum i strid med overordnet plan. Formål: Å tekkes kortsiktige forretningsinteresser.

* Orkdal kommune (flertallet) har avvist å flytte vitaliserende aktivitet til gata.

* Amfi er bygd ut slik at myke trafikanter har fått det verre og bilene bedre: Ikke fortau fra sentrum på Amfi-sida av gata. Eldre, uføre, barn, ungdom og andre som ikke kjører skal gå/sykle rundt rådhuset eller krysse en av regionens mest trafikkerte gater nesten inne i ei rundkjøring.

* Kommunen (rådmannen) har unnlatt å sikre Grønørbrua slik at det blir trygt å sykle.

* Kommunen (rådmannen) har unnlatt å fjerne fortauskanter og andre hindere mot bruk av rullator og sykkel i sentrum.

DSC_0019.JPG

Best å forte seg ved Amfi. Det hender folk går langs gjerdet ved Bårdshaug Herregård i stedet for å krysse Orkdalsveien. Dette er ikke en løsning fra 1980, men fra 2015.

Norges fremste bilby?
Orkanger er en by med fortau bare på ei side av hovedgata på to lange strekk i sentrum. Kommunen avfeide eldrerådet, som protesterte mot utbygging av Amfi uten å forlenge fortauet fram til det mest besøkte målpunktet i Orkdalsregionen. Noen bedre i Norge? Neppe.

Et mindretall i kommunestyret vil la Sæther-tunet stå selv om det gjør forholdene enda verre for myke trafikanter ved videre utbygging på Orkanger. Gjennomgangstrafikken med bil har prioritet (rivingsvedtaket er for øvrig påklaget).

Det handler om Laksøra
Et flertall vil trolig vedta å spre handel til Laksøra mens Statens Hus-tomta ligger brakk. Resultat dersom omkampen lykkes:
1. Mer biltrafikk mellom satelittene i Orkanger by.
2. Mindre attraktivt å være ute uten bil.
3. Ingen etablering som motiverer de som må kjøre til å sette bilen ett sted og gå mellom tilbud.

Gangavstand mellom tilbud

Nettopp det er Orkdal 2040-planens kriterium for suksess, men mantraet om gangavstand teller ikke i praksis.

Handelen skal spres videre uten at Orkdal kommune først sikrer aktivitet i det utpekte sentrum: Dermed innfører vi den urbane ørkenen Vegard Hagerup advarte mot for ni år siden.

DSC_0002.JPG

Bårdshaug er er i trafikkmaskin tilrettelagt for biler. Bildet er tatt en søndag, men vegsystemet med trange hull og kryssinger for myke trafikanter viser prioriteringene.

Gjensyn med Orkdal 2040
Siden Hagerups besøk i 2008 har vi vedtatt Orkdal 2040-planen. Den varslede møteserien skal vekke planen til live.
Vi får se om det første møtet enten:
* skal forklare folket at storhandel på Laksøra er bra, eller
* faktisk vil gi ideer til å gjennomføre ideene bak Orkdal 2040-planen: Et kompakt sentrum der folk kan gå mellom attraktive tilbud.

Den planen var det ingen politikere i Orkdal som sto bak, derimot daværende rådmann Nils Kvernmo og daværende fylkesmann Kåre Gjønnes.

Et ekko fra OTI-striden
Som ordfører 25 år tidligere hadde Gjønnes presset gjennom "storhandel" (møbelbutikk) på OTI slik at et planlagt varehus på Sæther/Rømme aldri ble bygd. Laksøra-saken er et ekko fra 1980.

Vår siste sjanse
Nesten 40 år etter skal Salvesen & Thams bygge ut på sentrumstomta. Den er vår siste mulighet til å lage en bykjerne med liv. I verste fall ender hele den planlagt "vitale" byen slik:
* Ettermiddag og kveld - dødt med stengte kontor under leilighetene.
* Dag - en strøm av gjennomgangstrafikk til/fra OTI, Amfi og Laksøra.

Det er fortsatt teoretisk mulig å redde Orkanger fra ei framtid som urban ørken. Møtet mandag 6. mars vil gi en pekepinn på om det fins et reelt håp.

Les debattinnlegg i Dagbladet: Tettstedene konkurrerer om å dø - Coop satser også utenfor Vågå.

DSC_0015.JPG

I stedet for å romme butikker med parkering under bakken skal Statens Hus-tomta ligge som et høl mens aktivitet styres til Laksøra på den andre siden av elva.

Folkemøte om havn på Grønøra Vest
Dette møtet holdes i kommunestyresalen mandagen før sentrumsmøtet; 27. februar kl. 18-20.

Trondheim Havn har krympet planene og utsatt dem på ubestemt tid. En reguleringsplan skal likevel behandles politisk, og det er en stor og viktig sak. Les om planforslaget her.

To viktige tema:
1. Naturinngrep.
Mudring vil true den fredede sjøøretten og svekke næringstilgangen i i det fuglerike verneområdet Råbygdfjæra.
Noen mulige spørsmål: Er det rett å tillate slike skadevirkninger gjennom regulering, eller er det risikofritt å vedta forslaget nå siden utbygging ligger langt fram i tid? Kan verneregimet være  enda strengere om 15-20 år når Havna eventuelt vil mudre og fylle ut i sjøen? Vil et "ja" til forslaget hindre at Havna ser på andre tomter som er bedre i et samfunnsmessig perspektiv?

2. Rekkefølgebestemmelser for trafikk.
Orkdal kommune krever at tiltak for trafikksikring skal være på plass før Havna tar i bruk nye arealer. Havna vil ikke betale, men kravene mister samtidig relevans når det er snakk om 20 år før utbygging. Det leder oss til siste punkt:

Grønøra Øst - mot Orkanger
Møtet og planen gjelder Vest, men har direkte konsekvenser for Øst. I stedet for konteinerhavn i Vest vil Havna vbygge ut Grønøra Øst i retning Orkanger og utnytte området maksimalt.

Tre tema:
* Rekkefølgebestemmelser som sikring av myke trafikanter ved Grønørbrua gjelder også ved bruk av nye arealer her.
* Økt aktivitet på Øst vil føre til mer tungtrafikk ved Nerøra og Gammelosen. Det aktualiserer spørsmålet om stenging av Gammelosveien.
* Skjerming mot bebyggelsen skal på plass. Den vil ikke dempe støy, men begrense den visuelle forurensingen. Spørsmål: Hva  slags skjerming (trær, vegg, jordvoll eller en kombinasjon), og hvor høy og bred? En jordvoll som ved Gammelosen er best, men kan møte motstand fordi den vil spise av Havnas arealer: Foten må ha større bredde jo høyere vollen blir.

Hans Kringstad

Containere.jpg

Grønøra Øst mot Orkanger skal fylles ut med 15 dekar (300 x 50 meter) i passasjen inn mot Gammelosen. Dette området skal ta unna all økning i trafikk mens Havna legger Grønøra Vest på is.

 

Publisert 21.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse