Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Krympet og utsatt: Takk og farvel til Orkanger storhavn

Gr__n__ra_Vest.jpg

Trondheim Havn trenger ikke lenger Fesil-tomta. Det betyr trolig to ting:
* Ny Orkanger storhavn på Grønøra Vest kommer neppe i vår tid - om noen gang.
* Det blir fullt trøkk på utbygging mot Nerøra og Gammelosen på Grønøra Øst.

Bildet viser en krympet utbygging i vest (Ill. Trondheim Havn).

De færreste husker trolig at kommunens rekkefølgekrav om separat gang- og sykkelbru ved Grønørbrua (som Havna ikke vil betale) gjelder også når nye arealer tas i bruk på Grønøra Øst.

Først om den nye dreiningen på Grønøra Vest
ST skriver at Orkdal kommune og Trondheim Havn har blitt enige om den 75 dekar (ti fotballbaner) store Fesil-tomta med attraktiv beliggenhet i vest.

Navnet Fesil-tomta stammer fra Fesils henlagte plan om å bygge solcellefabrikk her.

"Enigheten" går ut på at Havna ikke lenger krever noen forkjøpsrett. Orkdal kommune kan selge sin egen tomt til hvem som helst uten at Havna truer med å droppe ideen om storhavn mot Råbygda.

Havna sier at den ikke har behov for noen utbygging på Grønøra Vest på 15-20 år uansett.

I tillegg er planene krympet.

Øst i fokus
Derimot finnes løsningen på Grønøra Øst, utenfor Gammelosen og inn mot Nerøra. Her skal Havna utvide med 15 dekar (to fotballbaner), noe dagens havneledelse mener vil være nok i mange år. Området har kapasitet til å ta unna 20 000 TEU (konteinere) mot dagens ca 15 000.

Målet er et vedtak om investering her i 2018, og så utfylling i sjøen utenfor Gammelosen. Havna satser i Øst (Orkanger) i stedet for å flytte konteinerne til Vest (Råbygda).

Utbygging fører havnevirksomheten nærmere Nerøra - 205 meter fra nærmeste bolig.

20 000 konteinere mot Orkanger
Det er her Havna nå ser for seg konteinerhavn i overskuelig framtid. Kapasiteten kan øke fra dagens ca 15 000 TEU (enkelt sagt konteinere og trailere) per år til 20 000. I tillegg kommer funksjonen som industri- og tømmerhavn-/lager.

Temaet rekkefølgekrav (Grønørbrua) kommer på dagsorden for fullt sammen med åpen eller stengt Gammelosvei (Havnevei) og skjerming mot bebyggelsen.

Grønøra Vest
De storstilte planene til den forrige havneledelsen er lagt på is, og muligens skrinlagt. Havna vil sitte igjen med et mindre område, hvorav det meste i dag ligger ute i sjøen. 125 dekar skal fylles med stein og 40 dekar mudres - hvis forslaget til reguleringsplan for Grønøra Vest blir vedtatt.

Forslaget innebærer alvorlige skadevirkninger for sjøørett, fugleliv, næringstilgang til verneområdet i Råbygdfjæra spesielt og naturmangfold i den vesle restverdien av Orklas delta generelt.

Stort blir smått
Den forrige havneledelsen stilte krav om kai med plass til tre skip samtidig pluss svære såkalte bakarealer (lenger inne på land) til lager, trailervask og annen virksomhet.

Den nye havneledelsen har allerede redusert fra tre til to skip. Ved å droppe kravet om rett til Fesil-tomta krymper Havna også kravene til bakarealer.

Orkdal kommune kan nå selge Fesil-tomta på det åpne markedet. I beste fall gir det langt flere arbeidsplasser.

Så sent som i fjor var Havna imot at Orkdal kommune skulle la selskapet Hiltula få kjøpe en bit av Fesil-tomta for å utvide. Nå er hele arealet i realiteten frigitt uten betingelser fra Havna.

Øst er også litt komplisert
Også utfylling av 15 dekar utenfor Gammelosen har følger for naturmangfold, støy og trafikk. Dette er imidlertid vurdert som overkommelig.

Men: I kommuneplanens arealdel stiller Orkdal kommune rekkefølgekrav også her, inkludert ei ny bru for myke trafikanter ved Grønørbrua. Den mener Havna vil koste ca 40 mill. kr. Havna vil ikke betale. På folkemøter har ordfører Oddbjørn Bang sagt at
* Havna må være med og betale for infrastruktur.
* Vi venter at Havna betaler løsninger av første klasse av hensyn til miljøet.

Næringsarealer
Orkdal kommune skal nå behandle deler av den ferske arealdelen til kommuneplanen på nytt. Næringsarealer er pekt ut som spesielt viktig. Bakgrunnen er at vi begynner å få lite å tilby mulige etablerere.

Det forandrer seg nå:
1) Havna gir avkall på den attraktive Fesilt-tomta.
2) Reinertsen er i krise, og kan forsvinne. I så fall er store områder på Grønøra Øst plutselig ledige - både der Reinertsen driver i dag og Pilkington-bygget som skulle huse Reinertsens månelanding; produksjon av hydrogen og fangst av CO2. Arealene er privat eid.

Olje og gass eller grønn framtid
Andre store arealer på Grønøra Øst brukes i dag til olje- og gasserelatert aktivitet. Den er sårbar siden fossil virksomhet før ellers senere vil fases ut. For Orkdal er en dreining mot grønnere produksjon viktig for å beholde sysselsetting, slik Reinertsens hydrogen/CO2-prosjekt ba bud om, og slik Fesil-tomta opprinnelig var tenkt brukt.

Det store Orkdal-paradokset
Gode, gamle Elkem Thamshavn og Washington Mills er de tunge aktørene som tilpasser seg et grønnere samfunn.  Elkem Thamshavn er en pioner innen miljøsatsing på sitt område, og begge bedrifter leverer innsatsvarer til grønn produksjon som feks solceller.

Thamshavn nord på banen igjen?
Ei framtidig, midt-norsk storhavn på Grønøra Vest kommer tidligst om 15-20 år, ifølge Havna. Innen den tid kan hensynet til naurmangfold veie enda tyngre enn i dag, og i ytterste fall gjøre utbygging her uaktuelt.

Det nærmeste alternativet ligger på Thamshavn nord, på grensa mellom Orkdal og Skaun. Her unngår man skader på natur og store trafikkmessige problemer.

Folkemøte 27. februar
Thamshavn nord er så langt forkastet fordi det vil kreve kolossale, kostbare masseuttak samtidig som grunnforholdene er vanskelige. Men i løpet av 15-20 år kan premissene være helt annerledes.

Uansett skal Orkdal kommunestyre nå vedta (eller forkaste) et forslag til reguleringsplan for Grønøra Vest. Orkdal kommune inviterer til folkemøte om planen mandag 27. februar. Mer info kommer.

DSC_0024.JPG

Dette kommer 50 meter nærmere Nerøra ved utbygginga av Grønøra Øst. Planen var å flytte konteinerne til Grønøra Vest, men det er lagt på is.

 

Publisert 16.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse