Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkehelsesenter kommer: Hva skal det være inni?

Bad7.jpg

Kommunestyret har vedtatt som mål å ha folkehelsesenter med badeanlegg ferdig ved Idrettsparken i 2019. I mars skal politikerne også vedta hva bygget mer konkret skal inneholde:
Her kommer alt fra lege og treningssenter til varmt velværebasseng.

Sentret er kostnadsberegnet til drøyt 300 millioner kroner. Det vil skinne som en juvel i Orkdal og senere Orkland kommune.

Ei prosjektgruppe har jobbet med planene i flere år. Seinest i slutten av januar var deler av gruppa på befaring ved Moldebadet og Røykenbadet. Tanken har hele tida vært å lære av andres suksesser og feil.

Målet er byggestart i år. Før et stort og komplisert oppdrag går ut på anbud må politikerne avklare en del spørsmål. De første kommer opp i formannskapet 8. mars og kommunestyret 29. mars.

To første tema:

1. Hva slags type selskap skal drifte anlegget, og hvordan organisere drifta?

2. Hva skal folkehelsesentret inneholde, og hvor stort skal det være?

Prosjektgruppa anbefaler, ifølge et foreløpig notat (kan justeres):
1. Sentret driftes som et kommunalt foretak (KF). Et annet alternativ er aksjeselskap (AS). Gruppa anbefaler KF fordi det ivaretar hensynet til kommunal (politisk) styring og gir samtiig frihet til forretningsmessig drift.

2. Og kanskje mer spennende for de fleste: Hva skal det være på innsida av bygget? I notatet nevner prosjektgruppa blant annet:
* Viktig med et bredt spekter av tilbud som favner flest mulig (folkehelseaspektet). Stor aktivitet gir dessuten bedre økonomi - stort er lønnsomt.
* Badeanlegget: Erfaringer fra andre steder viser at aktivitetsbasseng og velværebasseng har flest brukere. Det kommer, men selvsagt får også konkurransesvømmerne omsider et godt tilbud.
* Kommunale tjenester: Ergo- og fysioterapi, frisklivskoordinator, helsetasjon og familiesenter er planlagt så langt.
* Private leietakere: Legesenter, gynekolog og andre private helseaktører er nevnt.
* Servicefunksjoner: Treningssenter, servering, garderober og møtelokaler/vrimleareal. Treningssentret er prosjektert for kondisjonstrening og med sal for gruppetrening og spinningsal.

Bad og tren på samme billett
Prosjektgruppa anbefaler at samme selskap driver både badet, treningssentret og serveringa. Det gir samdriftsfordeler og folk kan kjøpe kombinerte abonnement for bad og treningssenter.

Fint inne og ute
Orklahallen som Gruppa foreslår også å legge Orklahallen inn under samme selskap. Den ønsker et nært samarbeid med Klatrehallen og peker på gevinstene som ligger i å utnytte også de utendørs tilbudene i Idrettsparken og turstier i nærområdet - det siste i praksis Gammelosen og en oppgradert Orklapark.

Antall kvadratmeter er ikke omtalt i notatet, men gruppa foreslår at det blir lagt inn en opsjon på utvidelse/tilbygg i anbudet.

PS: Nå har du lest om folkebad på nettsida orkangervel.no. Da Orkanger Vel ble stiftet i 1928 var folkebad på Orkanger den prioriterte oppgaven.

Bad3.jpg


 

Publisert 15.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Sissel Pedersli 16.02.2017 10:15
Ka med å fløtt rehabavdelinga utav "gammelheimen" Helsetunet neppå dær? Fine treningsmuligheta med fysio,svømmehall,og fine omgivelsa med vannspeilet i nærheten.En ting er fysisk trening,men du ska jo bli mentalt sterker også,og det tru æ itt vi bli av å få opphold og trening på gammelhjemmet i "ung alder".

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse