Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fire kriseboliger i Moan - ikke seks som foreslått

smahus.jpg

Orkdal kommune får sette opp to småhus (kriseboliger) med totalt fire leiligheter i Moan. Politikerne krympet rådmannens plan. Den gikk ut på tre hus med seks boliger for bostedsløse og andre med spesielle behov.

De to nye småhusene skal erstatte to brakker som må bort fordi det skal bygges fabrikk for Isfjord Norway i det samme området.

Naboer har protester mot at kommunen ville øke antall kriseboliger innenfor samme strøk. Vedtaket i hovedutvalg forvaltning onsdag betyr samme antall som før, men bedre kvalitet for beboerne.

Argumenter for å redusere antallet:

* Uheldig av hensyn til beboere og naboer å samle for mange med tunge problemer på ett sted.

* Positivt for integrering og for å bekjempe fordommer at kriseboliger kan stå flere steder i kommunen.

* Tomta i Moan er regulert til næring, ikke bolig. Husene må derfor flyttes dersom det skal etableres næringsvirksomhet. Det vil koste penger. Det er ønskelig med permanent plassering for flest mulig av husene.

Den politiske behandlinga av saken skyldes nettopp reguleringsformålet. Orkdal kommune må ha dispensasjon fra reguleringsplanen for å la noen bo på ei tomt regulert til næring.

Bedre hus og bomiljø
De nye husene blir  langt bedre enn de gamle brakkene. Orkdal kommune legger også opp til et triveligere utomhusmiljø.

Rådmannen ville øke til seks boliger ved gamle Sponplaten i Moan fordi det har vært umulig å finne egnede tomter som er regulert til boligformål.

DSC_0032.JPG

Dette er en av de to brakkene som må bort for å gi plass til Isfjord Norway.

Må på tomtejakt
Resultat av vedtaket:

* Orkdal kommune må lete bedre etter andre tomter.

* Ei brakke som står bak brannstasjonen på Beitøra blir stående på ubestemt tid. Denne var planlagt revet og erstattet med det tredje småhuset i Moan.

Ei tilsvarende brakke ved Bårdshaugbrua får stå. Beboerne trives.

Trenger ti krisehus
Orkdal kommune mener det totalt er behov for enda flere flere småhus; trolig totalt fem - altså ti boenheter.

Blant brukerne er det tunge rusmisbrukere, men erfaringen viser at det har fulgt små eller ingen problemer med boformen.

Spredning for toleranse
I hovedutvalget onsdag ble det antydet at kommunen bør se på spredning av denne typen botilbud til flere skolekretser enn Orkanger, slik det nå skjer med boliger for flyktninger.

Også for flyktningboliger er det til dels sterke naboprotester på forhånd, mens erfaringene i ettertid er gode. Kontakt reduserer fordommer.

Sm__hus2.JPG

Orkdal kommunes plan om tre småhus med to leiligheter hver mellom OTI og Sponplaten. Denne er nå redusert til to hus.

 

Publisert 08.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse