Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil ha myk bom: Rådmannen er redd bilister kan skade seg

Bom.jpg

Rådmannen ønsker ikke å sette opp en kraftigere bom på Gammeloseveien trass i hærverk og sabotasje. Begrunnelse: Bilister som kjører på bommen kan skade seg. Au!

Bilkommune nr 1
Nok en gang har Orkdal kommune dermed dokumentert at bilen har førsterett, deretter kommer fotgjengere, syklister og nærmiljø.

Bommen på Gammeloseveien (tidligere Havneveien) ble satt opp på politisk initiativ. Bakgrunnen for stenging på kveld/natt og helg i en prøveperiode var hensynet til myke trafikanter og bomiljø.

Skader for 116 000
Bommen er kjørt ned eller brutt opp gang på gang. I 2016 kostet skadene Orkdal kommune 116 000 kroner.

I januar satte kommunen opp kamera. Ødeleggelsene har fortsatt, men avtatt, ifølge rådmannen. Det er dokumentert ren sabotasje, feks yrkessjåfør som åpner bommen.

Politikerne har derfor bedt rådmannen om kraftigere løsninger. Saken kommer til behandling i hovedutvalg teknikk onsdag.

Rådmannen anbefaler å fortsette med dagens lette bom ut prøveperioden til 1. september.

Begrunnelsen er hensynet til bilistenes sikkerhet...

Dagens bom gir etter for det minste trykk. Sterkere sperring kan føre til at bilister skader seg, frykter Orkdal kommune - og bruker trafikksikkerhetsplanen som grunnlag. Sitat fra saksframlegget:

"I gjeldende trafikksikkerhetsplan for Orkdal kommune 2014 – 2018 er blant annet et av hovedmålene at «Trafikanter skal kunne ferdes trygt og sikkert på vegnettet i kommunen». Ved “forsterket” stenging av Gammelosveien er rådmannen redd vi kan gå på akkord med dette målet.

På grunn av faren for personskader ved en påkjørsel av “forsterket” stenging vil rådmannen anbefale at dagens ordning med eksisterende veibom, skilting, lys og overvåkningskamera opprettholdes i prøveperioden."

I den samme kommunen er en rekke andre gater og veger sperret fysisk med kraftig bom og uten blinkende varsel. Der sykler folk både i lys og mørke.

DSC_0032.JPG

Lørdag og stengt ved Gammelosen. Allskog på vei gjennom sentrum. Selskapet truet med å kjøre ulovlig da kommunestyret vedtok prøveperiode med delvis stenging.

Trafikksikkerhet bare for bilister?
Trass i den nevnte trafikksikkerhetsplanen har rådmannen blant annet:

  • Frarådet og til dels motarbeidet forsøk på sikring av skolevegen over Grønørbrua siden 2012.
  • Frarådet lys ved farlige kryssinger på Gammelosveien.
  • Unnlatt å følge opp gjentatte krav gjennom flere år om enkelt å fjerne fortauskanter og andre hindre for syklister og folk som er dårlige til beins i sentrumsgata.
  • Foreslått å bruke trafikksikkerhetspenger i Knyken i strid med formålet.

I tillegg til trafikksikkerhetsplanen har Orkdal kommune en ambisiøs plan for mer sykling og gåing, samt overordnede vedtak om å fremme folkehelse og miljø.

Planer er en ting, praksis er motsatt. Bilen kommer først.

Amfi-saken
Ved utbygginga av Amfi ba eldrerådet om fortau langs Bårdshaug Herregård. Det ble avslag fordi folk kan gå og sykle rundt (langs elva) eller krysse i rundkjøringa.

Eldre, barn og andre som ikke kjører bil er dermed henvist til å klare seg som best de kan midt i regionens travleste trafikkmaskin.

Rømme Øvre
I saken om Rømme Øvre (og Sæther-tunet) foreslo rådmannen samme løsning: Fortau bare på ei side av hovedgata i den nye bykjernen. Rett fram for gjennomgangstrafikk med motor. Omvei eller farlig kryssing for alle andre.

Hans Kringstad

DSC_0019.JPG

Bilbyen Orkanger. Her er det best å være god til beins. Løp!

 

Publisert 07.02.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse