Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Forslag: Mesteparten av Snillfjord går inn i Orkland

Orkland.jpg

Snillfjord kommune skal deles i tre. Kommunestyret foreslår enstemmig at mesteparten går inn i den nye Orkland kommune, der Orkanger blir sentrum for ca. 18 000 innbyggere.

Kartet viser forslaget Snillfjord kommunestyre har sendt på høring. Grensene følger stort sett dagens skolekretser. Det aller meste av areal og ca halvparten av de knapt 1000 innbyggerne blir del av Orkland.

Aa krets pluss grenda Vuttudal havner i den nye storkommunen. Ven (Ytre Snillfjord) går til Hemne.
Sundlandet går til Hitra.

Forslaget er i samsvar med det innbyggerne selv vil, ifølge innbyggerundersøkelsen i Snillfjord. Folk i Vuttudalen ba om å få inngå i Orkland i stedet for Hemne. De hører i dag til i Ven krets som blir del av Hemne.

Vindkraftkommune
Orkland blir med dette bidraget fra Snillfjord både en betydelig vindkraftkommune og en kommune med en liten, kystnær skjærgård med blant annet Gunnarøya og Bjørnøya (!). De ligger utenfor Moldtun (Moldtua) i Snillfjord.

De større øysamfunnene Sør- og Nord-Leksa kommer i tillegg som del av dagens Agdenes.

Grensa på Fv 714 (Lakseveien) mellom Orkland og Hitra kommer ved innslaget til Valslagtunnelen. Orkland og Hemne vil ha felles grense på Fv 305 mellom Vuttudalen og Skårilla.

Orkland får lang kystlinje mot Hemnefjorden ved Tannvikvågen.

Fergekommune
Orkland vil få et travelt fergesamband Valset-Brekstad og Resfjellet i dagens Meldal som høyeste punkt med sine 1161 meter. Omnsfjellet i Orkdal er bare 847.

Med politisk innsats er det fortsatt mulig at Orkland kommune kan få en "kompakt og levende bykjerne med gangavstand mellom attraktive sentrumsfunksjoner", slik det heter i Orkdal 2040-planen. Denne typen bykjerner styrker hele omlandet.

Men det ser foreløpig lettere ut å slå sammen fire kommuner enn å samle handel og opplevelser i en tett bykjerne i Norges nyeste by.

krora.jpg

Krokstadøra er et tettsted i Orkland kommune fra 1. januar 2020.

 

Publisert 23.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse