Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkel vil flytte salg og service fra Fannrem til Orkanger

Orkelanlegget.JPG

Suksessbedriften Orkel AS har plassmangel på Fannrem og vil flytte salg- og serviceselskapet Orkel Direkte til Laksøra. Orkel ønsker å kjøpe ei tomt ved den nedlagte glattkjøringsbanen av Orkdal kommune.

Den aktuelle tomta ligger mellom Byggmix og glattkjøringsbanen. Tomta må omreguleres til forretning/industri hvis Orkel Direkte skal kunne etablere virksomhet der. Den er på ca ti dekar.

15 arbeidsplasser
Bakgrunnen er at Orkel ønsker å utvide produksjonen på Fannrem. Planen er å frigi plass ved å flytte salgskontor for Norge, serviceverksted, og utsalg/delelager.  Dette omfatter ca 15 arbeidsplasser.

Det har vært kontakt med Orkdal kommune ei tid uten avklaring så langt.

Orkel2.JPG

Ønsketomta markert med rødt rektangel mellom Byggmix og glattkjøringsbanen.

Saken berører to viktige tema:

1) Den eventyrlige utviklingen ved Orkel
Bedriften er en viktig og velrennomert leverandør av landbruksutstyr både i Norge og internasjonalt. Teknologisk nyskaping gjør det mulig å konkurrere og også om du produserer for lavkostland i et høykostland som Norge. Les om Orkel.

2) Knapphet på næringsarealer, og hva vi skal ha hvor
Orkels ønsketomt grenser til velkjente Laksøra, som er regulert til riktig formål; forretning/lettere industri. Dette området er imidlertid privat eid. Amfi/Thon/Coop ønsker å omregulere til handel. Det gir troligmye større avkastning enn å leie ut/selge til industrirelatert virksomhet.

Kampen om arealene
Orkdal kommune har lenge opptrådt som om det blir vanskelig å skaffe kjøpere til ledige næringsarealer. Blant annet derfor skulle Trondheim Havn få fortrinnsrett på den såkalte Fesil-tomta på Grønøra - og i forlengelsen av det fånhånd om alt ledig areal på Grønøra vest.

Havna har ingen opsjonsavtale. Selskapet måtte likevel rådspørres og gikk motvillig med på å la den veletablerte bedriften Hiltula få utvide på Grønøra Vest.

Isfjord Norway flytter til Orkdal og skal leie næringsarealet bak OTI. Det gir minst 100 arbeidsplasser.

Norsk Kylling vurderer Orkdal som ett av tre alternativer for ny fabrikk med over 200 ansatte. Da må dyrkajord og et verdifullt naturområde (krokelv) i bakkant av Grønøra Vest bygges ned.

Sentrale næringsarealer blir i stadig større grad et knapphetsgode.

To problemstillinger:
1) Areal og antall arbeidsplasser:
Orkel og Isfjord Norway er virksomheter som gir mange arbeidsplasser målt mot areal. Havnevirksomhet gir til sammenligning svært få arbeidsplasser per dekar. Hva prioriterer vi hvis vi er nødt til å prioritere?

2) Areal og plassering av virksomhet:
Ledelsen i Orkdal kommune vil ha omkamp for å la investorene bygge en handelspark på den privateide delen av Laksøra, der virksomhet som Orkel kan ha en naturlig plass.

Samtidig blir ei sentral handelstomt som Statens Hus-hølet liggende ubrukt. Bårdshaug Øst er fylt med lager og verksted inntil boligområder og bykjernen uten at kommunen starter arbeid med omforming. Er det smart?

Orkdal kommune skal ha en samlet gjennomgang av næringsarealer i løpet av denne valgperioden. Det skjer uavhengig av om Orkel får kjøpe areal ved den nedlagte glattkjøringsbanen, eller om bedriften og Orkdal kommune finner en annen løsning.

Andre probemstillinger:
1) Dårlig utnyttelse på deler av Grønøra Øst - arealer ligger brakk.
2) Kontor i stedet for industri på Grønøra Øst.
3) Risiko for at virksomhet forsvinner eller krymper i takt med nedturen for olje. Reinertsen er i krise.

DSC_0039.JPG

Slik ser det ut mellom Byggmix og glattkjøringsbanen i dag.

 

Publisert 16.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse