Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Naturvernforbundet: Vil ha "Oase" og grønnere Grønøra

B__rdshaug_003_1.jpgNaturvernforbundet i Orkdal ønsker å lage badeplassen "Oasen" vest for Orklas utløp (bildet). Forbundet vil ha et  grønnere industriområde med parkmessige lommer. Naturvernerne ser også for seg at fjernvarme i Orkdal kan brukes til å dyrke grønnsaker i drivhus.

Alt dette kommer fram i en uttalelse til planen Orkdal 2040 sendt Orkdal kommune.

Naturvernforbundet i Orkdal vil gjerne utvikle et friområde kalt Prosjekt "Oasen" mellom Grønøra vest og Skjenaldelva. Her er det muligheter for bade- og rasteplass.

Men ei kontainerhavn er foreslått inntil dette stedet. Forbundet foreslår at disse planene justeres for å gi plass til rekreasjon og friluftsliv.

I samme uttalelse peker Naturvernforbundet på behovet for en helhetlig plan for å gjøre hele Grønøra industriområde grønnere. Det vil skape trivsel, et bedre arbeidsmiljø og skjerme for støy og støv, skriver forbundet.

Gronora_011_1.jpgI likhet med Orkanger Vel etterlyser Naturvernforbundet et system av stier langs elvebredden. Særlig langs østsida av elva mellom Vigorbrua og Gjølmebrua ser det stygt. Adkomsten til det som skulle være en tursti er sperret av autovernet (bildet).

Naturvernforbundet foreslår en arbeidsgruppe med representanter som har interesse for Orkla. Forbundet peker for øvrig på hvor enkelt det er å lage gode turstier på flata ved elva:

En matte i bunnen og subbus på toppen.

Forbundet etterlyser dessuten mer kreativ bruk av spillvarme fra Thamshavn. Ny lys-teknologi gjør det mulig å dyrke langt mer effektivt i drivhus. Nye typer  lys kombinert med bruk av fjernvarme bør utredes, påpeker organisasjonen.

Gronora_013_1.jpgKanskje dyrker vi snart grønnsaker og blomster midt blant fabrikkene.

Naturvernforbundet i Orkdal mener også at bruk av fjernvarme på Grønøra industriområde generelt må utredes nærmere. Men forbundet tviler på at selskapet Orkla Fjernvarme har tilstrekkelig kompetanse og kapital, heter det.

 

 

 

 

Publisert 03.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse