Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Flertall for nybygg på Sæthertunet

R2.jpg

Med 7 mot 3 foreslår hovedutvalg forvaltning å bygge nytt og større i stedet for å bevare husene på Sæthertunet. Denne saken avgjør hva slags bykjerne Orkanger får. Kommunestyret har det endelige ordet 25. januar.

Nøkkeltomta
Sæthertomta er selve nøkkelen for framtidig byutvikling. Den danner navet mellom handlegata, Bårdshaug og OTI. Tomta representerer det siste ledige arealet inn mot Orkdalsveien. Området fikk tilnavnet "indrefileten" under arbeidet med Orkdal 2040.

Vern eller nytt?
Det har vært uenighet om bruken av tomta - vern eller nybygg - i lang tid. Saken har gått gjennom flere runder med politisk behandling. Både rådmannen og det politiske flertallet har skiftet mellom vern og nybygg.

I den avgjørende runden foreslår rådmannen vern. Det skjer etter en drøfting som også peker på ulempene med vern og fordelene med å bygge nytt. Rådmannen velger å innta en "konservativ" holdning og støtte seg til fylkesantikvarens ønske om å ta vare på bygningene.

DSC_0001.JPG

Sæthertunet slik det står i dag inntil Orkdalsveien.

Fylkesmannen for nybygg
Den andre tunge høringsinstansen, Fylkesmannen, heller mot å anbefale nybygg, selv om det må leses mellom linjene. Fylkesmannen understreker at det er viktig å utnytte tomta godt (mye bygg per dekar) og gi myke trafikanter et godt tilbud.

Utbygger Salvesen & Thams er krystallklar på at nybygg er eneste løsning for framtida. S & T mener det er urealistisk å tro at de små og upraktiske husene vil trekke til seg næringsaktører som skaper liv i sentrum. Bankstua ligger tom like ved.

Håpet et et sentrumskvartal som kan huse alt fra kafeer og restauranter til evt kino og andre kulturaktiviter - det som skaper et levende sentrum.

S & T advarer mot at vern av tunet fører til at det må bygges lavere enn ellers også på nabotomtene av hensyn til de eldre husene. 

Sp 3, Ap 2, Småbylista og Høyre (totalt 7) stemte for nybygg fordi det gir:
* høy utnyttelse av den viktigste tomta i sentrum
* flere boliger og mer næringsareal
* en (moderne) bygningsmasse som er energiøkonomisk og får universell utforming
* god løsning for myke trafikanter
Alt dette bygger opp under visjonen i Orkdal 2040 om en kompakt og bærekraftig småby med gangavstand mellom attraktive sentrumsfunksjoner. Hensynet til miljø og myke trafikanter står sentralt i planen.

Ap 2 og KrF (totalt 3) støttet rådmannen:
Rådmannen foreslår å bevare bygningene fordi dette er det siste firkanttunet i Orkanger sentrum. Rådmannen har ikke funnet noen løsning for fortau/gang- og sykkelveg. Det er for lite plass både mellom våningshuset/Orkdalsveien og inne i tunet.

Bil først, gående sist
Orkanger er trolig den eneste byen i Norge uten tilbud til myke trafikanter på begge sider av hovedgata. Paradoksalt nok har Orkdal kommune vedtatt høye ambisjoner nettopp for gående og syklister. Også rådmannens forslag for Sæthertunet setter bilen først. Orkdalsveien fungerer mer som gjennomfartsåre enn et sentrum.

Sentrum1.jpg

Bysentrum eller boligområde med noen kontor? Nå blir  det bestemt hvordan utbygger får bygge på den såkalte indrefileten.

Sats på aktivt vern på Nerøra
Motargument i vernedebatten er blant annet at Orkdal kommune nå må prioritere aktivt bygningsvern på Nerøra. Nerøra danner et sammenhengende område av stor, kulturhistorisk verdi. Sæthertunet er et enkeltelement der det etter planen skal utvikles en urban bykjerne for å gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune.

Saken går nå til kommunestyret for endelig avgjørelse.

PS - uthusene igjen:
Hovedutvalget sa nei til å tillate riving av et uthus i Kåresgata 38 (bildet nederst), som ligger innenfor vernesonen på Nerøra. Utvalget ber Orkdal kommune bistå eier med gratis sikring av huset via Fylkesantikvaren og hjelp til å søke tilskudd til restaurering.

Kommunen sa nylig nei til å gi gi dispensasjon til å rive et uthus ved Kaffestova. Dagens nei betyr likebehandling.

Antikvariske myndigheter betegner uthusmiljøet på Nerøra som utrydningtruet. Bygningene vil bli kartlagt når det nå utarbeides en ny reguleringsplan for området.

Sæther-tunet ligger ikke i en vernesone slik som eldre bygninger på Nerøra.

Skjermbilde.JPG

Eieren av dette uthuset får tilbud om hjelp til sikring og restaurering - men nei til å rive.

Hans Kringstad (deltok i behandlingen av begge saker)

 

Publisert 11.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse