Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politisk prøvesak: Dette uthuset kan avgjøre for Nerøra

Skjermbilde.JPG

Uthuset på bildet kan avgjøre om uthusmiljøet på Nerøra overlever eller ikke. Eieren søker om å få rive. Fylkesantikvaren foreslår å betale sikring for å vise at det er enkelt å la de verneverdige byggene få leve. Et "ja" til å rive i denne saken betyr trolig at uthusene dør.

Bakgrunn:
1. Antikvariske myndigheter betegner Nerøra som et av de beste eksemplene på verneverdig trehusbebyggelse i Norge - på høyde med Bakklandet i Trondheim.

2. Uthusene er beskrevet som et utrydningstruet, unikt element i dette bygningsmiljøet.

3. De ramler sammen fordi eiere enten ikke vil eller har råd til å sette dem i stand.

Den aktuelle saken
Uthuset i Kåres gate er fra 1922. Taket har brutt sammen, noe kommunen fikk tips om. Det førte til søknaden om å få rive.

Huset er typisk for byggeskikken og ligger innenfor de sonene på Nerøra som sier at det skal bevares.

Uthus som demo-sak
Fylkesantikvaren skriver at det er uaktuelt å godta riving. Fylkesantikvaren foreslår samtidig å bruke dette bygget i et forsøk på å redde også andre verneverdige uthus,, slik:

  • Eier rydder uthuset der det er forsvarlig.
  • Kommunen, Fylkesantikvaren og Kulturminnefondet spleiser på å sikre uthuset.
  • Fylkesantikvaren bestiller profesjonelle håndverkere.

Formålet med "stuntet" er å demonstrere for andre at det er enkelt å sette disse byggene i stand.

Politisk behandling
Onsdag skal hovedutvalg forvalting behandle en søknad fra eieren om å få rive.

Rådmannen ber politikerne si nei til riving. Uthuset er vernet og ligger innenfor et omnråde av stor kulturhistorisk verdi. Ja til riving her vil måtte bety likebehandling og ja også til andre.

Rådmannen vil ha såkalt ulovlighetsbehandling hvis eier ikke følger opp. Det betyr i praksis bøter.

Nei ved Kaffestova
Politikerne sa nylig enstemmig nei til å godta riving av et lignende uthus lenger ned i Kåres gate, ved tidligere Kaffestova.

Den nye søknaden om riving er den første som blir behandlet etter at Orkdal kommune ved årsskiftet opprettet et fond for bevaringsverdige hus. Fondet er på 450 000 kr. Det er mulig å søke om 30 000.

Søker må legge ut selv og søke tilskudd i etterkant av en rehabilitering. Det finnes også andre tilskuddsordninger i og utenfor kommunen.

Uthus var næringsbygg
De gamle uthusene forteller en spennende historie om dyrehold, håndverk og annen næringsvirksomhet i bakgårdene på Orkanger. Enkelte eiere har satt uthusene i god stand mens andre vil rive og bygge garasjer i stedet.

Mange bygg har bare forsvunnet i årenes løp. Det gjør at uthusene på Nerøra er karakterisert som utrydningstruet.

hus9.jpg

Uthus i Nygata. Bildet er fra 2012.

 

Publisert 10.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse