Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal sjukehus: Frykt for tap av arbeidsplasser

DSC_0070.JPG

Orkdal formannskap ber ledelsen ved St. Olav begrense tap av arbeidsplasser ved Orkdal sjukehus når sjukehuset skal drive med mer planlagt virksomhet. Formannskapet krever at Orkdal beholder øyeblikkelig hjelp både innen medisin, kirurgi og ortopedi.

Bakgrunnen for brevet politikerne har sendt til St. Olav er arbeidet med å utrede ny fordeling av oppgaver mellom sjukehusene på Øya og Orkanger.

Utredningene ser på alt fra å kutte øyeblikkelig hjelp i Orkdal til å stenge sjukehuset om sommeren.

350 ansatte
Orkdal sjukehus er ikke bare et verdifullt helsetilbud for hele regionen, men en viktig arbeidsplass målt både i antall arbeidstakere og i kompetanse. Sjukehuset har nå 350 ansatte (kilde: Orkdal kommunes nettside). Bedriftsdatabasen oppga over 500 for noen år siden.

Dette er en hjørnesteinsbedrift, selv om begrepet vanligvis brukes om industri.

Orkdal kommune ser ut til å akseptere at antall ansatte vil gå ned på grunn av at drifta legges om mot mer planlagt og spesialisert virksomhet. Dobbeltrom blir enkeltrom og sjukehuset får færre overnattende pasienter.

Her er hovedpunktene i brevet:

  • Orkdal kommune aksepterer at det generelt blir mer polikinisk behandling og færre innleggelser.
  • Orkdal kommune har forstått at St. Olav vil styre øyeblikkelig hjelp til Øya og mer planlagt virksomhet til Orkdal.
  • Orkdal kommune frykter at slik omlegging fører til færre arbeidsplasser ved Orkdal sjukehus.
  • Orkdal kommune krever at St. Olav begrenser tap av arbeidsplasser i Orkdal.
  • Orkdal kommune krever at Orkdal beholder et heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp innen både medisin, kirurgi og ortopedi.

Les hele brevet her.

 

Publisert 07.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse