Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil bygge seks kriseboliger på næringstomt i Moan

Sm__hus1.JPG

Orkdal kommune ønsker å sette opp tre småhus med to boenheter hver på ei næringstomt mellom gamle Sponplaten og OTI i Moan. Dette skal bli seks kriseboliger for bostedsløse og personer med feks  rusproblematikk, heter det i søknaden.

Kommunen må søke kommunen om lov fordi boliger er i strid med reguleringsformålet. Området er satt av til industri/næring (rosa på kartet over, der de tre husene er inntegnet). De regulerte boligområdene er gule på kartet.

smahus.jpg

Skisse av planlagte hus. Ill: On Arkitekter og Ingeniører.

Det beste stedet?
Kommunen har ikke funnet noen plass regulert til boligformål for denne gruppen beboere. Man mener dette er beste løsning. I søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen heter det at det ikke foreligger noen konkrete planer om industri/næring på tomta.

Isfjord Norway kommer
Den direkte foranledningen til søknaden er at to boligbrakker i samme område må rives når det skal bygges fabrikk for Isfjord Norway. Orkdal kommune ønsker også å rive tilsvarende boligbrakker ved Bårdshaugbrua og på Beitøra (ved bilgata). Tanken er å erstatte de gamle brakkene med nye småhus med bedre standard i Moan.

Sm__hus3.JPG
Planløsning for minileilighetene.

Ingen naboprotester nå
Naboer i Moan og andre interesserte er invitert til orienteringsmøte om "Småhus og alternative tomter" i kommunestyresalen onsdag 11. januar kl. 18.

Ingen naboer har reagert på nabovarsel om det nye prosjektet. Tidligere planer utløste imidertid store protester. Da ville Orkdal kommune bygge det man kalte "rusboliger" inntil boligområdet i Geitastrandveien.

Protestene rettet seg særlig mot det å samle mange med problemer knyttet til rus og kriminalitet i en form for getto.

Fra Endelig Heim til Moan Hageby
Senere er "rusboligene" Endelig Heim omdøpt til Moan Hageby og lansert som et i hovedsak vanlig boligområde. Ingen har så langt ønsket å kjøpe tomta og planene av Orkdal kommune. Isfjord Norway like ved kan øke interessen for utbygging. Fabrikken med ca 100 ansatte skal være i drift i 2018.

Dersom noen ønsker å etablere næring også på nabotomta må Orkdal kommune demontere og flytte de planlagte kriseboligene, med de kostnadene det medfører.

Sm__hus2.JPG

Detaljert plankart. Vi er like ved området det NRK-programmet "Ikke gjør dette hjemme" slo seg løs i 2015.

 

Publisert 06.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse