Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil demontere og presse 1000 bilvrak årlig ved Orkanger

Bilvrak_1.JPG

Selskapet Orkdal Gjenvinning AS søker om å få presse inntil 1000 bilvrak og ta imot 10 000 tonn annet metallavfall årlig på Orkanger. Selskapet vil bygge et anlegg like ved Conform på Grønøra Vest.

Anlegget skal gi to til fem arbeidsplasser.

Denne typen anlegg er søknadspliktige på grunn av faren for forurensing og støy. Noen fakta fra søknaden som er sendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:

Kapasitet:
1000 kasserte kjøretøy per år, trolig 300-500 i startfasen.
10 000 tonn annet metallavfall.
Totalt inntil 10 750 tonn i året.

Tomta og anlegget:
Ca 4 mål rett ved Conform, nær rundkjøringa på Grønøra Vest.
Gjerder på 2-4 meter skal hindre støy.
Demontering av kjøretøy vil skje under tak, behandlig av jern og metall utendørs.
Drift mellom kl. 07 og 19.

Avfallsmengder per år, blant annet:
10 000 liter drivstoff.
7 000 liter olje.
20 tonn batterisyre.
40 tonn dekk.

Det nye selskapet Orkdal Gjenvinning AS er eid av Vartdal Gjenvinning. Dette selskapet har flere anlegg innen bilopphugging og skrapmetall - inkludert et fragmenteringsverk i Vartdal på Sunnmøre. 

Miljøsanerte kjøretøy sendes dit, mens feks jernfraksjoner går til smelteverk, heter det i søknaden.

De som ønsker det kan uttale seg om søknaden innen 30. januar. Informasjon hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Gjenvinningsanlegget for biler og skrapmetall er tenkt plassert på ei tomt tett inntil Conform, omtrent midt på bildet. (lllustrasjon fra Trondheim Havn før Havna reduserte planene ytterst mot fjorden).

 

Publisert 03.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse