Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bråk i Gammelosen: Ring 02800

02052009317_1.jpgTo kvelder på rad har det vært bråk, forsøpling og ulovlig bilkjøring i Gammelosen. Naboer måtte be politiet om hjelp. Også du bør ringe politiet på 02800 ved fyll og støy i området. Ikke for å være kjip mot ungdommen - men for å hindre at ordensforstyrrelser og hærverk glir helt ut.
Yngre og eldre ungdom kan forresten hygge seg med et nytt innslag på PPP.

Det gjentar seg dessverre hver vår:
Russ og annen ungdom velger Gammelosen som fest- og samlingsplass.

Friområdet er imidlertid totalt uegnet. Det skyldes at det ligger inntil boligbebyggelsen, og fordi benker, bord, informasjonstavler, beplantning og plener blir ødelagt og griset til.

02052009315.jpgUhemmet ungdomsfyll fortrenger seriøse brukere av området.

Orkanger Vel har ikke noe formelt ansvar, men vi føler ansvar for naboer og eget utstyr.

Politiet: Ordensforstyrrelser, hærverk, bilkjøring og drikkelag skal du varsle om på 02800. Politivakta i Trondheim vet etter hvert om problemet.

Det er viktig at du varsler. Jo lenger festingen får pågå uforstyrret, dess verre blir det å få bukt med problemene i Gammelosen. Ettergivenhet blir tolket som en generell tillatelse til fri fyll.

Gronora_017_1.jpgDu skal ikke være redd for å ringe. Orkdal lensmannskontor har forebyggende arbeid som prioritert oppgave. Politiet bør med andre ord sette pris på at du varsler. Til høyre ser du ei av velforeningas tavler etter festlighetene i helga.

Orkdal kommune: Eier Gammelosen og har ansvaret for fysiske sperrer og skilt som blant annet hindrer bilkjøring på tursti, plen og strand.

Bilsperrene er dessverre for dårlig fundamentert. De blir skjøvet opp gang på gang. 30.april ble plena i sørenden kjørt opp. Orkanger Vel har påpekt dette for Orkdal kommune gjentatte ganger, og vi tar det opp igjen i et brev nå.

Orkanger Vel har dessuten kjøpt informasjonstavler som blant annet påpeker at drikkelag er forbudt. Disse tavlene koster 30 000 kroner. Orkdal kommune har tatt på seg arbeidet med å sette dem opp. Vi skal nå purre igjen.

Orkdal kommune har i likhet med politiet forebyggende arbeid som fanesak. Orkanger Vel vil på ny ta kontakt med kommunen blant annet for å hindre at nykonfirmanter og avgangselever ved ungdomsskolene bruker Gammelosen som festplass i år.

02052009318.jpgGammelosen er et flott tilbud til kommunens ungdommer, og et bidrag til det forebyggende arbeidet.
Men: Dersom området får etablere seg som en festplass, blir Gammelosen et problem i stedet for et forebyggende miljø.

 

 

Publisert 02.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse