Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune lot påstått ulovlig asfaltlager ligge

Asfalt1.jpg

Orkdal kommune skulle fjerne dette asfaltlageret på Grønøra Vest i mars/april 2015. Ved inngangen til 2017 har det påstått ulovlige lageret i stedet vokst, ifølge  Naturverforbundet. Nå må Fylkesmannen ta opp saken igjen på grunn av fare for forurensing.

Miljøkommunen Orkdal er selv ansvarlig for lageret. Risiko for avrenning av blant annet tjære gjør at det stilles strenge krav til slike deponi. 

Disse kravene er ikke oppfylt på Grønøra Vest.

Kommunens lager ligger helt inntil Orkla, som er et nasjonalt laksevassdrag. Naturvernforbundet mener også det er fare for forurensing av Skjenaldelva og områdene ved verneområdet Råbygdfjæra.

Kort historikk
Naturvernforbundet
tok opp saken med Fylkesmannen i august 2014. Basert på en forklaring fra Orkdal kommune valgte Fylkesmannen å ikke følge opp saken.

Orkdal kommune, tekniske tjenester, skrev beroligende i 2014:
* Lagring startet i 2013.
* Asfalten er fra perioden etter 1980, blant annet brutt opp fra området ved Amfi.
* Tror ikke at lageret forurenser - ca 2500 kbm ren masse i deponiet.
* Vi har vært i god tro, vi trodde vi fulgte regelverket.
* Asfalten vil bli knust og gjenbrukt som toppdekke på veger.
* Lageret vil være borte i mars/april 2015.

Fylkesmannen baserte sin vurdering blant annet på det siste - at kommunens lager var midlertidig. Men Naturvernforbundet dokumenterer med bilder at lageret ligger der. Forbundet ber Fylkesmannen ta opp igjen saken på grunn av at:
* Et deponi krever godkjenning etter tre år. Kommunen ser ikke ut til å ha søkt.
* Asfaltdeponi skal ligge på fast dekke for å hindre avrenning. Det fins ikke.
* All returasfalt skal loggføres og kontrolleres av samme årsak.
Konklusjon:
1) Kommunens deponi ser ut til å være ulovlig.
2) Det stilles langt strengere krav til andre lager, som NCCs deponi i Orkdal.

Naturverfornforbundet skriver også at:

* Orkdal kommune ser ut til å bruke asfaltmasse til å fylle opp på Grønøra (mens kommunen oppga gjenbruk som toppdekke på veg som formål).

* Kommunen har anlagt et lager med finknust asfalt i området.

Asfalt2.jpg
Dette bildet er fra 2014. Naturvernforbundet har nå tatt nye bilder av kommunens virksomhet og sendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. De skal vise at deponiet bare har vokst og at det i tillegg er opprettet et deponi med finknust asfalt.

 

Publisert 02.01.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse