Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

2017 blir et viktig år på Orkanger: Se hva som skjer

018.JPG

* Viktige arbeidsplasser står i fare på Grønøra, men nye kan komme. For industrien på Orkanger kan 2017 bli det mest dramatiske året siden 1980-tallet. 
* 2017 markerer også byggestart for folkehelsesenter med badeanlegg og andre milepæler. Hva kommer til å skje? 

Her er noe av det vi som vil prege Orkanger og Orkdal i 2017:

Krise hos Reinertsen
For første gang på over 40 år står et stort antall industriarbeidsplasser i fare på Orkanger. Tidlig på 1980-tallet gikk Vigor konkurs i en tidlig fase av den norske oljeboomen. Orkanger var brennpunkt for internasjonal finans og politikk. Vigor fungerte som redskap for Volvo da svenskene prøvde å få innpass på norsk sokkel. Det endte med sammenbrudd, tap av flere hundre arbeidsplasser - og deretter gjenreising anført av lokale krefter.

Ved inngangen til 2017 har vi passert oljetoppen. Reinertsen-konsernet med 70 ansatte på Orkanger klarer ikke å betale gjelda si. I løpet av mars vet vi hvordan det går.
* I verste fall forsvinner arbeidsplassene.
* I beste fall blir de reddet samtidig som Reinertsen lykkes med en eventyrlig plan for omstilling til det fossilfrie samfunnet; grønn teknologi som produserer hydrogen billig og i tillegg fanger/lagrer CO2. Reinertsen tror de har funnet formelen, men selskapet mangler penger.

Finner Jens Stoltenbergs mislykkede månelanding på Mongstad sted på Orkanger, i regi av Reinertsen/Sintef? Kommer 200 ekstra arbeidsplasser i stedet for at 70 forsvinner? Kryss fingre og tær.

Orkanger storhavn
Du kan være sikker på at Trondheim Havn i løpet av 2017  ikke vedtar å bygge ut Grønøra Vest. Derimot kan drømmen/marerittet (velg selv) om storhavn blekne. To viktige tema:
1) Festiltomta: Orkdal kommune avgjør om Havna skal ha en uforpliktende forkjøpsrett til ca 50 mill. kr. på ubestemt tid, eller om tomta skal selges til høystbydende. Dilemma oppstår dersom noen vil kjøpe. Da kan Havna svare med at de dropper Grønøra Vest.
2) Reguleringsplanen: Utredninger viser, som varslet av alle kritikere, at utbygging vil bli svært krevende. Mudring vil påføre den fredede sjøøretten og andre naturverdier stor skade. Orkdal kommunestyre eller staten kan  si nei til mudring utenfor verneområdet Råbygdfjæra, selv om den nye havneledelsen vil halvere inngrepene sammenlignet med opprinnelig plan. Vi vet mer i 2017. I ytterste fall er Grønøra Vest historie som regionhavn for Midt-Norge før året er omme.

Det var de to tyngste sakene, så noen enklere:

Folkehelsesenter og badeanlegg
Byggestart i 2017 blir en real milepæl. Planen er at vi har en formidabel attraksjon ferdig i 2019. All honnør til initiativtaker Oddbjørn Bang.

Isfjord Norway
Byggestart av fabrikk eid av Orkdal kommune i 2017. Skal være i drift med ca 100 arbeidsplasser i 2018. Produksjon av delikatesser fra havet. (Vi får håpe at Reinertsen og andre på Grønøra ikke har tapt arbeidsplasser innen den tid).

Norsk Kylling
Frister med inntil 300 arbeidsplasser. Malvik og Midtre Gauldal er konkurrenter. Kornåkre og viktig biotop i såkalt krokelv (kjele fra Orkla) må bygges ned. Avgjørelse i 2017.

Orklaparken
Strekningen Gjølmebrua (hengbrua)-Grønørbrua skal få lys.

OIFs flerbrukshus
Riving av den gamle låven skal ifølge ny plan skje i januar. Deretter skal det bygges et flott bygg på Nedre Rømme for OIF, Orkdal Janitsjar og Orkdal Røde Kors. Idrettsparken er snart komplett.

Orkanger torg
Skal få spektakulær lysvegg og scene. En million avsatt. Vi får se om pengene og tidsplanen holder.

Thamspaviljongen
Ny dato for åpning er på Christian Thams´150-års fødselsdag i september. Kommer ved rådhuset på Bårdshaug. Stor begivenhet, opprinnelig med plan om kongelig deltakelse.

Orkanger barneskole
Skolekjøkkenet blir oppgradert  i 2017. På overtid, ifølge Mattilsynet.

Sæther-eiendommen
Salvesen & Thams starter salg av rekkehus på Sæther-åkrene, på vestsida av Orkdalsveien. Her kan det bli byggestart i 2017 - i så fall en milepæl: "Indrefileten" har ligget urørt i generasjoner.  Planer om varehus strandet i ellevte time for drøyt 40 år siden da det i stedet ble møbelbutikk (Svinsås Møbler på OTI). Nå er ringen sluttet ved Skeidars inntreden.

Nytt eller museum
I 2017 blir det også avgjort om husene på Sæther-tunet skal bestå eller ikke. Valget (satt på spissen) står mellom en ny variant av den stort sett ubrukte Bankstua, eller moderne bygg som kan skape et levende sentrum. Fylkeskommunen anbefaler vern. Fylkesmannen (staten) ønsker høy utnyttelse og gang-/sykkelveg som går langs Orkdalsveien, og ikke en omvei som gjør det mindre attraktivt å gå og sykle.

I det hele tatt sliter Orkanger/Orkdal med å leve opp til egne ambisjober som miljøkommune med redusert bilbruk. Neppe noen annen by har hovedgate uten fortau på begge sider i det påståtte sentrum.

Annen utbygging
Byggestart kommer for Gartnerihagen bak gamle Orkdal sparebank. Dette blir første boligblokk på Orkanger på fem etasjer.
Byggestart også på Norpark etter mange års planlegging, mens Thamshavntunet på Strandheim er mer usikkert.
Folk flytter inn i Bankgården bak den nye sparebanken i løpet av seinvinteren. Utsolgt.

Gammelosveien (før Havneveien)
Avgjørelse kommer om graden av stenging. Prøveperiode med delvis stenging er forlenget til 1. september 2017, deretter vedtak.

Ellers har vi sviktet på følgende:
* Ingen målrettet markedsføring av Orkanger for tilflytting tre år etter at Orkanger ble by - trass i enda et vedtak i kommunestyret.
* Rekruttering: Orkdal sliter med å skaffe kompetanse.Det henger sammen med markedsføring. Vi bruker ikke effektive verktøy som sosiale medier.
* Nerøra: Digital tursti for å løfte fram en unik historie og et spennende boligområde er utsatt av rådmannen - igjen.
* Arbeid for bedre reisevaner og klima-/miljøarbeid: Program for mindre foreldrekjørng til skolene er ikke laget som vedtatt, men nye muligheter i 2017.

PS: Orkdal sjukehus; veldig usikkert hva som skjer og vanskelig å få innblikk i beslutningsprosesser. Dette er faktisk vår største kompetansearbeidsplass, og den tar vi for gitt...

DSC_0070.JPG

Folk er glade i Orkdal sjukehus. Forandringer kan komme i 2017.

 

Publisert 29.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse