Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvordan gikk det på Orkanger i 2016? Se fasit

DSC_0032.JPG

For ett år siden ga orkangervel.no beskjed om hva som kom til å skje på Orkanger i 2016, feks med sjukehuset (bilde fra aksjon i 2105). Spådommene var av typen med lav risiko, men ikke alt slo til likevel. Se årsoppgjøret under.

Orkdal sjukehus - akutten kan ryke
Fasit: Akutten berget i 2016, men St. Olavs hospital lanserer stadig nye utredninger som kan svekke akuttilbudet og sjukehusets attraktivitet som arbeidsplass.

Havneveien blir stengt hele året
Fasit: Havneveien er omdøpt til Gammelosveien. Den blir stengt i ytterligere åtte måneder som prøveordning. Virkningen av stenging på kveld/natt og i helger skal utredes.

Orkanger storhavn - følger skal være ferdig utredet
Fasit: Havna rakk såvidt å legge fram forslag til reguleringsplan og en rekke utredninger i 2016. Resultatet er at utbygging på Grønøra Vest virker mindre sannsynlig enn før. Analysene viser store skadevirkninger særlig for sjøørret og fugl. Utbygging blir svært kostbar samtidig som godsmengden (konteinere) faktisk har gått litt ned.

ST påpekte i en lederartikkel julaften at det ikke er rett å skyte på den nye havneledelsen for en mer defensiv holdning. Problemet er at den forrige havneledelsen ser ut til å ha bagatellisert utfordringene med storhavn på Orkanger, noe  kritikere som feks velforeningene har påpekt hele tida.

Orkanger sentrum - flere spådommer:
Torget kan bli penere i 2016, penger satt av til planlegging
Fasit: Torget ble ikke penere, men 21. desember ble det bevilget 1 mill. kr. slik at oppgradering kan skje i 2017.

Nytt utested åpner i kokalene etter fargehandelen
Fasit: O75 bar & lounge åpnet tidlig i desember.

Møbelringen åpner større butikk
Fasit: Den har åpnet (og nå åpner sannelig Skeidar på OTI også)

Trepartssamarbeid for å styrke gata
Fasit: Nei, er ikke etablert.
Dette var ett av flere innspill da rådmannen fikk i oppdrag å opprette et 2040-utvalg for å gjennomføre ideer fra Orkdal 2040-arbeidet, en plan fra 2010. Rådmannen sendte i stedet saken tilbake til politikerne. Formannskapet skal fungere som Orkdal 2040-utvalg i 2017, og på ny kommer åpne møter om sentrum (har pågått i rykk og napp siden 2004 uten at møter i seg selv får noe til å skje). Tanken med trepartssamarbeid mellom kommunen, gårdeiere og butikkdrivere er å sikre slagkraftige og konkrete tiltak og gjøre kommunen medansvarlig  for å redde gata og utvikle en sentrumskjerne.

Flere flyktninger kommer - også enslige barn
Fasit: Stemmer, og spådommen bygde på et kommunestyrevedtak. Orkdal kommune har imidlertid møtt mer motstand enn ventet. Naboer har protestert med tildels kraftig retorikk mot nye boliger blant annet i Bruveien på Fannrem og nå på Evjen.

Rosenvik bygges ut
Fasit: Korrekt, her kommer det største prosjektet for flyktninger og andre venskeligstilte med 43 boenheter i første byggetrinn. Bygges i massivtre.

Boligbygging:
Remegården
- folk inn i 23 leiligheter
Fasit: Stemmer.
Bankgården - byggestart
Fasit: Stemmer, alle leiligheter solgt, innflytting på seinvinteren.
Joplassen - tomtesalg fortsetter langsomt
Fasit: Ikke så langsomt likevel. 33 av 43 tomter er solgt. (Utbygger gjør nå klart for eneboliger i kjede i tillegg).

Nerøra fram fra glemselen
Fasit: NEI.
Dette var riktignok mer et spørsmål enn en spådom. Den ukjente perlen forble en hemmelighet også i 2016 trass i vedtak om markedsføring og at en digital tursti er finansiert. Turstien har rådamannen utsatt gang på gang. Forslag om å gripe Thamspaviljongen som en mulighet ved å utrede plassering ved Damphuset på Strandheim ble nedstemt 18-17 i kommunestyret.

Statens Hus-tomta - stort bygg kommer
Fasit: FEIL.
Amfi/Thon/Orkla har droppet tomta etter at rådmannen og politisk ledelse likevel åpner for handelspark på Laksøra. Det skjer bare to år etter at spredning av handelen ble nedstemt da kommunestyret behandlet kommuneplanens arealdel (overordnet plan). Statens Hus-tomta blir dermed liggende som et høl i sentrum, og muligheten til å bygge innenfra slik at folk kan gå mellom butikker er trolig forspilt. I stedet for moderne stedsutvikling skrur Orkdal klokka tilbake til 1980-tallet etter press fra eiendomsutviklere.

Orkdal er fortsatt en klimasinke
Fasit: Korrekt også for 2016. Vi snakker om miljø og myke trafikanter, og planlegger kun for mer bilbruk. Vi har en gammel klima- og energiplan. Men - nå skal i hvert kontrollutvalget se på hvordan vi (ikke) følger opp vedtak og forpliktelser.

Idrettsparken - OIF starter bygging av flerbrukshus
Fasit: FEIL, byggestart er litt forsinket.

Usikkert år innen olje
Fasit: Miljøet på Grønøra har klart seg godt sammenlignet med de fleste, men på tampen av 2016 kom beskjeden om at Reinertsen har trøbbel og må slette gjeld for å berge. Vi skrev også at det er viktig for alle tekno- og industrimiljø å delta i det grønne skiftet. Nettopp Reinertsen sitter med en "grønn" prototyp som kan bli lukrativ - en mini månelanding og et kinderegg der ideen er fangst av CO2 og billig produksjon av hydrogen.

Vi får se - kanskje i 2017.

Se resten av spådommene for 2016. Sjekk fasit selv.  

Flyfoto_20140527_023.jpg

Her har du både Nerøra, deler av havna, oljeindustrien og Reinertsens anlegg på ett bilde. Lite forandret seg i 2016.

 

Publisert 26.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse