Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikk: Sykepleiere, snarveier, bobiler og Thamsarven

Vigorbrua8.jpg

* Orkdal må lage en plan for å rekruttere sykepleiere.
* Vi skal kartlegge snarveier til skolene for å kutte bilkjøring.
* Nå kommunen jobbe seriøst med Grønørbrua.
* Bobilturister trenger et godt tilbud.
* Nytt forum kan komme for å forvalte Thamsarven.

Dette er noen av de såkalte tekstforslagene som ble vedtatt i Orkdal kommunestyre onsdag.

Partiene er enige om det det meste - for eksempel å investere over 300 mill. kr. i folkehelsesenter med et flott badeanlegg ut mot Gammelosen.

Tekstforslagene koster derimot ikke noe i utgangspunktet. De handler for det meste om å utrede for å finne ut om vi skal bruke penger senere. Her er noe av det som ble vedtatt. Tekst forkortet, forslagsstillere i parentes:

Vi må få tak i sykepleiere (Ap)
Rådmannen skal lage en tiltaksplan for å rekruttere og beholde sykepleiere i hjemmetjenesten. (Kommunen har ikke greid å fylle ledige stillinger).

Arven etter Thams må synes (Ap)
I forbindelse med Thamspaviljongen bes rådmannen utrede et felles forum for alle aktører som jobber med Thamsarven.

Sikring av Grønørbrua skal nå utredes seriøst (Småbylista)
Lang historie. Rådmannen har ikke fulgt opp et vedtak fra i fjor om å utrede tiltak for myke trafikanter på Grønørbrua - inkludert å avklare sammen med Statens vegvesen å utvide fortauet, innsnevre til ett kjørefelt og lysregulere biltrafikken. Dette ble nå gitt i oppdrag til administrasjonen for andre gang. Også en utvidelse av fortauet uten å snevre inn til ett kjørefelt er bestilt utredet.

Vedtatt 34-1 (FrP)

Ordfører Oddbjørn Bang svarte på en interpellasjon om kritikkverdig saksbehandling at han bruker mye tid på å sikre at  administrasjonen følger opp politiske vedtak.
PS: Trondheim Havn vil ikke betale for ei separat gang- og sykkelbru, slik Orkdal kommune har håpet. Kostnad er beregnet til hele 42 mill. kr. 

P-plass for bobiler (Sp, O, KrF, V, H, PP, FrP)
Rådmannen skal legge fram sak med forslag om avgiftsbelagt oppstillingsplass for bobiler - med strøm, vann og mulighet for tømming av toalett. Peker på sirkustomta som gunstig.

Flyktninger bak rattet (flertallsgruppen som over)
Rådmannen skal utrede en ordning med kommunalt lån til flyktninger som vil ta sertifikat for å kjøre tungbil eller buss. Mange flyktninger er interessert i slik jobb, men tilbudet til opplæring er ikke godt nok.

Snarveier for å kutte bilkjøring til skoler (Småbylista)
Rådmannen skal kartlegge snarveier innenfor en radius av 3 km fra skolene med sikte på senere oppgradering. Som et prøveprosjekt kostnadsberegner rådmannen turdraget mellom den nye boligfeltet på Joplassen og Nerviksbakkan; enkel belysning, grus/drenering og tau/rekkverk på det bratteste.

Bakgrunnen er kommunens mål om folkehelse og miljø/klima, inaktivitet blant barn og problem med trafikksikkerhet knyttet til  foreldres bilkjøring til skolene. Enkle tiltak i Trondheim har tredoblet antall elever som sykler til barneskolene i løpet av tre år, og redusert andelen som blir kjørt fra 21 til 15 prosent.

I fjor vedtok kommunestyret at rådmannen skal utrede et program for å redusere kjøring til skolene. Det er under arbeid.

En undersøkelse tyder på at aktiv skolevei betyr mer for læring enn at barna spiser frokost.

Trygg sykkelparkering ved busstopp (Småbylista)
Rådmannen kostnadsberegner sykelstativ ved de fem mest brukte holdeplassene mellom Fannrem og Orkanger. Bakgrunnen er igjen målet om økt aktivitet/folkehelse, og i tillegg å spare penger. Om flere sykler til bussen vil det redusere behovet for dyr innfartsparkering for bil.

I fjor vedtok kommunestyret å utrede innkjøp av elsykler til ansatte. To sykler er kjøpt. Poenget er å spare penger hvis sykkel erstatter bilkjøring og å bedre ansattes helse. Forskning vise at fysisk aktivitet reduserer sykefraværet markant.

I Trondheim sykler nå ansatte - blant annet i hjemmetjenesten - mellom 30 000 og 40 000 km per år på elsykkel.

Foreldremøter om at voksne lar barn drikke alkohol (KrF)
Forslag fremmet i tilknytning til sak om ruspolitisk arbeid, og med bakgrunn i at 42 % av 15-åringene i Orkdal får lov å drikke alkohol (mot 19 % på landsbasis). Langing av alkohol og foreldre/barn skal være fast tema på foreldremøter på 8., 9. og 10. skoletrinn. Rådmannen og politikere skal fremme sak for å få til dette.

Nedstemt:
Hva vil vil få inn på eiendomsskatt?

Forslag om å beregne hva forskjellige modeller for eiendomsskatt vil gi i inntekter og koste innbyggerne. Nedstemt med 20-15 å utrede dette (flertallsgruppen på 20 mot Ap, Småbylista, SV 15). Forslaget var altså ikke å innføre eiendomsskatt, men å skaffe et kunnskapsgrunnlag. Temaet kommer uansett i forbindelse med kommunesammenslåing.

Pav5.jpg

Paviljongen fra Orkanger og disse portrettene representerte Norge på verdensutstillingen i Chicago i 1893. Klenodiet vender hjem og gjenåpnes neste år. Når skal Orkdal og Orkanger få til en kraftfull makedsføring blant annet via den spektakulære historien om Christian Thams? Enda et forsøk kom gjennom et vedtak i kommunestyret onsdag.

 

Publisert 21.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse