Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Når starter målrettet markedsføring av byen Orkanger?

BangSkilt.JPG

Orkanger fikk bystatus 1. juli 2014 (bildet). Tanken var å starte profesjonell markedsføring for å øke tilflyttinga og trekke til oss kompetent arbeidskraft. Dette strandet, men skulle gjenopptas i 2016. Det har ikke skjedd. Onsdag vil rådmannen i stedet drøfte markedsføring i formannskapet.

Snart 1001 dag
Onsdag har det gått 898 dager siden Orkanger fikk bystatus. Det har gått over tre år siden konsulenter i Engasjert Byrå fikk daværende ordfører Gunnar H. Lysholm til å foreslå bystatus som ett av flere tiltak for å profilere Orkdal og Orkanger for potensielle tilflyttere.

Salvesen & Thams tok initiativ. De to kjøpesentrene og andre ble med. Frivillige og næringsdrivende brukte tid på ideverksteder sammen med Orkdal kommune. Men det meste gikk i vasken, blant annet (trolig) fordi handel og andre særinteresser motvirket spissing som tilflyttingsprosjekt.

Ubrukte penger
Ca 300 000 kr sto igjen på kommunens konto etter forsøket. Flertallsgruppen tok tak i saken ved budsjettbehandlinga i fjor. Kommunestyret fattet følgende vedtak 16. desember 2015 for gjennomføring i 2016:

"Markedsføring av Orkdal kommune –skap begeistring
Kommunen har i samarbeid med næringslivet tidligere initiert en felles markedsføringsstrategi for kommunen. Dette arbeidet strandet av ulike årsaker. Samarbeidsgruppen ønsker at dette arbeidet tas opp igjen, med Orkdal kommune som en sterkere pådriver og eier av prosjektet.

Arbeidet skal evalueres etter 2016 før en eventuell videreføring i 2017.

Hovedformålet med arbeidet er å synliggjøre kommunen som en attraktiv bokommune med et godt utbygd velferdssystem, samt godt utbygd tilbud for barn, unge og voksne – særlig når det gjelder idrett og friluftsliv.  Inn i dette arbeidet kan for eksempel arrangementet «Byfesten» ligge. KOSTNAD I 2016: 300.000"

Men Orkdal kommune har ikke tatt noen rolle som eier av prosjektet. Rådmannen gikk mot å bruke penger på byfest i juni, men det overprøvde politikerne.

Senere er det brukt penger på å presentere kommunen for ansatte i Isfjord Norway, som flytter fabrikken fra Trondheim i 2018.

I stedet for strategisk markekdsføring er det brukt litt penger ad hoc. Rådmannen har i tillegg - i saksframlegg - tipset Orkla Fjellsportklubb om markedsføringsmidler som mulig tilskudd til NM i klatring.

Noe prosjekt som kan evalueres er ikke gjennomført. Saken kommer opp i formannskapet onsdag, men ikke med noe forslag fra rådmannen - derimot som en såkalt drøftingssak.

Noen momenter knyttet til markedsføring:

 • Orkdal har liten tilflytting.
 • Flyktninger står for mye av folkeveksten.
 • Skaun vokser derimot fort.
 • En psykologisk barriere mot tilflytting fra Trondheim befinner seg mellom Børsa og Orkanger.
 • Trondheim er et gigantisk marked nær oss.
 • Kommunikasjonene til Trondheim er gode.
 • Orkanger har langt flere tilbud enn Børsa, Buvika, Melhus, Hommelvik og andre tettsteder som vokser fortere.
 • Vi trenger kompetent arbeidskraft både til offentlig sektor og for å styrke lokalt næringsliv.
 • Boligbygginga har løsnet igjen etter satsing i regi av Salvesen & Thams, og etter hvert også andre.
 • Smart bruk av sosiale medier vil gi Orkanger/Orkdal et konkurransefortrinn fordi kommuner generelt er dårlige på målrettet profilering - men tida løper fra oss.
 • En variant er å koble rekruttering/stillingsannonser til profilering av bokvalitet.
 • Riktig bruk av sosiale medier er billig og treffsikkert.

Orkanger ble by nummer 103 i Norge 1. juli 2014. En dugnad i all hast sikret et arrangement som ga god mediedekning og håp om at grunnlaget var lagt for planmessig profilering/økt tilflytting.

I stedet skjer lite eller ingenting i regi av Orkdal kommune. Tida går.

Bad.JPG
Husker du? Massebading til inntekt for folkebad fikk bred dekning i Adresseavisen 1. juli 2014. Så ebbet det meste ut.

 

Publisert 13.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse