Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flyktninger bak rattet - bedre å gå for skolebarn

DSC_0050.JPG

* Flyktninger som bussjåfører
* Bedre snarveier for skolebarn, feks fra Joplassen (bildet)
* Parkering med strøm, vann og tømming for bobiler
* Billigere kremasjon

Verbalforslag
Dette er fire av flere såkalte verbalforslag som formannskapet vedtok onsdag.

Verbalforslag er en type innspill som fremmes i forbindelse med budsjettet uten at de i første omgang koster penger. Det vanlige er å be rådmannen utrede.

Her er noen smakebiter fra onsdag, delvis forkortet:

Flyktninger som sjåfører
Rådmannen skal utrede om/hvordan kommunen kan yte midlertidige lån til flyktninger som vil ta førerkort for buss eller lastebil. Mange har lyst til å skaffe seg slik jobb.
Fremmet av flertallsgruppen, enstemmig vedtatt.

Snarveier for skolebarn
Rådmannen skal kartlegge snarveier i en radius av 3 kilometer rundt skolene. Formålet er etter hvert å oppgradere snarveier slik at flere går og sykler i stedet for å bli kjørt (miljø, folkehelse, gode vaner tidlig).
Som et prøveprosjekt bes rådmannen kostnadsberegne enkel opprusting med lys, drenering og tau/rekkverk i turdraget mellom nytt boligfelt på Joplassen og Nerviksbakkan.
Fremmet av opposisjonen, enstemmig vedtatt.

P-plass for bobiler
Rådmannen skal utrede p-plass med strøm, vann og mulighet til å tømme toalett for bobil. Vi ønsker flere turister og at de skal bli her noen dager. Anbefalt plassering på sirkustomta nær OTI, klatrehallen og Gammelosen.
Fremmet av flertallsgruppen, enstemmig vedtatt.

Mer heltid, mindre deltid
Lage strategi for heltidskultur i enhetene i Orkdal kommune, og da spesielt i omsorgssektoren.
Fremmet av Ap, enstemmig vedtatt.

Billigere å dø
Utrede muligheten for at Orkdal kommune kan gi økonomisk støtte ved bisettelser. Vi har ikke krematorium lenger, og bruk av krematoriet på Moholt koster 5 600 kr.
Fremmet av flertallsgruppen, enstemmig vedtatt.

De siste dagene har du kunnet lese om økonomiske satsinger også, og da særlig badeanlegg/folkehelsesenter, opprusting av Orkanger torg og lys i nordre del av Orklaparken.

Trygghetsalrm blir billigere
Blant andre økonomiske forslag som flertallsgruppen får vedtatt er:
* billigere trygghetsalarm – ned fra 1475 til 1000 kr per år
* spleiselag for å få spesialist på kulturminner i regionen. Vi trenger hjelp til å finne ut hva vi skal ta vare på, for eksempel på Nerøra. En regional kulturminnekoordinator vil koste Orkdal 100 000 kr per år.

Fjordgata.jpg

Hva skal vi gjøre med Nerøra? Muligens vil en koordinator for kulturminner være til hjelp.

Grønørbrua nedstemt
Mindretallsgruppen (Ap, Småbylista, SV) er stort sett enige i satsingene, og stemte for badeanlegg/folkehelsesenter, Orkanger torg og Orklaparken.
Mindretallet ble nedstemt på blant annet:
* 1,5 mill. kr til sikring av Grønørbrua.
* Sette av 2 mill. kr. per år til ny barnehage i Råbygda.
* 330 000 til vinduer i Orkanger kirke.
* 200 000 til gatelys i Geilan.

 

Publisert 01.12.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse