Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken får gatelys også mot Orkanger/Råbygda

DSC_0008.JPG

Det politiske flertallet vil låne en million kroner for å få opp gatelys langs Orklaparken på strekningen mellom Gjølmebrua (hengbrua) og Grønørbrua (Vigorbrua).
I tillegg vil politikerne bygge den planlagte snarveien fra Gammelosen, gjennom Idrettsparken, forbi OTI og ut til Gjølmebrua.

Dermed faller noen av de siste bitene på plass for å få til et turdrag for helårsbruk på begge sider av nedre del av Orkla.

Det løsner og lysner
Selberg arkitekter lanserte ideen om en Orklapark nær sentrum under arbeidet med Orkdal 2040. Prosjektet har seilt i motvind i det mest brukte området ved tettbebyggelsen. Men nå løsner det.

* For 2016 ble det satt av penger til lys mellom Bårdshaugbrua og Gjølmebrua.
* For 2017 kommer det penger også til den nederste delen.

Bord og benker
Gode hvile-/rasteplasser av hensyn til folk som er dårlige til beins er ikke nevnt i forslaget. Det er heller ikke bedre skjerming mot industri og åpning av vinduer i vegetasjonen ut mot elva. Men dette er overkommelige tiltak. Lys koster mest.

 Park4.jpg

Fra arbeidet med å skjerme mot industrien på Grønøra øst. Neste år kommer lys her.

Orkanger Vel har tidligere tilbudt å sponse bord og benker til erstatning for steinblokkene som er satt ut, og som i beste fall kan brukes på varme sommerdager.

Forslaget nevner heller ikke muligheten for støtte fra sykkelmidlene Statens vegvesen deler ut.

Genial snarvei
Snarveien for gående og syklende mellom Gammelosen og Gjølmebrua blir en svært viktig forbindelse. Den gir myke trafikanter ei god lenke på strekket nedre del av Orkanger/ Idrettsparken og direkte ut til Orklaparken.

OTI oppfyller nå sin del av en avtale ved å bygge biten som går fra Tverradkomsten og forbi OTI-sentret - mot mælen under  bebyggelsen i Moan. Orkdal kommune eier grunnen i begge ender, det vil si i Idrettsparken og fra OTI til Gjølmebrua.

Aksen Gammelosen-Idrettsparken-OTI-Gjølmebrua er tatt inn i kommunens planer forlengst fordi den vil øke bruksverdien av både Idrettsparken og turområdene Gammelosen/Orklaparken.

Farlig kryssing for barn
Noe av det første som må gjøres er å lage sikker kryssing over Tverradkomsten, der OTI nå legger bedre til rette på sin side av den trafikkerte veien.

Her har det vært uregulert og farlig kryssing i mange år. Unger velger raskeste vei.

DSC_0022.JPG

Kryssinga fra Idrettsparken til OTI. Nå skal det legges til rette for tryggere ferdsel.

DSC_0012.JPG

Det skal bygges en enkel gang- og sykkeltrase mellom Orklahallen og Orkla Kunstgress - og videre helt ut til Gjølmebrua.

40 strekninger på vent
Orkdal kommune har for øvrig en lang rekke ferdig regulerte gang- og sykkelveitraseer/fortau som det ikke har vært penger til å bygge. Rådmannen la fram ei liste på ca 40 strekninger i forrige formannskapsmøte.

Den aktuelle strekningen i Idrettsparken (mellom Orklahallen og Orkla Kunstgress) er en av disse. Blant de andre finner vi:
* Grensen-Rianmyra (barnehage)
* J. O. Rømmesmos vei (skal komme i 2017)
* Orkdalsveien ved Bårdshaug herregård
* Wilmanns vei/Søster Signes vei
* Gammelosveien (tidligere Havneveien) forbi Damphuset
* Gamle Geitastrandvei i Moan.

Njardar gate, som er adkomst til to barnehager, har stått høyt oppe på kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år. Der står den i praksis til pynt siden det ikke er laget reguleringsplan.

 

Publisert 30.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse