Besøkstall

117 382 denne måneden

23 311 598 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 15. november 2016

Tirsdag 15. november kl. 2000
Sted: Biblioteket    

Tilstede: Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Marit Opøien, Inger Grande, Bjørn Haugen, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Hans Kringstad og Bodil Lorentzen
Forfall: Pia Bæk Haugen, Olav Rostad

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status

Fortsatt god, og på linje i forhold til budsjett for 2016.

Sak 2. Kalender 2017
Fordeling av roder, skal vi selge på lysfest?

Kalenderne for 2017 var hentet fra trykkeriet, og roder ble fordelt blant styremedlemmene.

Selger i Hermetikken under lysfesten, men ikke på Torget under julegrantenninga.
Legger også inn kalendere hos Solruns og Tråsnella. På nettstedet for bestilling. Sendes ut av sekretæren.

Sak 3. Julebelysning/lysfest/julegrantenning
 27.11.16
Vi jobber videre med å få til julebelysning i Hermetikken. Marit orienterer.

Lysfest; Marit vært i møte med Ingunn Aspli, som er initiativtaker. Bakgrunnen er at hun har vært med på noe lignende i Oslo. Vært i kontakt med Orkdal Energi for slukking av lysene, pluss at de ordner med julebelysning på andre sida mot Grønøra, som skal lyse hele adventstida.
Orkdal kommune, bevilget kr 10 000,- til oppryddning.
Orkanger Vel bidrar med pølse og varm drikke. Oppstart kl. 17.00.

Sak 4. Benk med fjernvarme

Produsent? Tilgang på vann?
Sendt mail til Elkem Thamshavn, ble henvist til Orkdal Energi. Avventer litt da de er med på lysfesten nå.
Kontakter Tafjord Kraft for nærmer info. Gjennomføring av prosjekt må vurderes når vi får pris på benken.

Sak 5. Innredning av kiosk 

Vært i kontakt med dugnadsgjengen, venter på tilbakemelding. De ser det ikke som mulig eventuelt før til våren.

Undersøker om vi kan få noen andre til å gjøre jobben I løpet av vinteren.

Sak 6. Nabovarsel kanobu, Orkla fjellsportklubb
Bua er allerede kommet opp. I orden for Orkanger Vel.
 
Sak 7. Omlegging av Havneveien
Sendt henvendelse til kommunen om å få tilsendt sakspapirer. Blir omlegging av eksisterende veg. Vegen skaal ikke legges inne på friområdet. Jordvoll settes opp mot vegen i sørenden, og høyden økes I nordenden til 6,5 m.

Eventuelt
Tavle på Rokollen. Ble kontaktet av en person angående dette.
Den som har tatt kontakt med Orkanger Vel må kontakte Glimt/Råbygda Vel slik at de kan ta tak i saken. Hvis Orkanger Vel får forespørsel senere fra dem, kan Orkanger Vel komme tilbake til saken. Grunneier må også gi samtykke i slike saker.
 
Orientering/oppfølging til senere:
Siden sist er alle blomsterfat tatt inn og flåte satt på land.
Tuftepark: Satser på oppstart våren 2017.
Arboretet: Hogst av trær fortsetter.
Vanntrampoline: Undersøke i forhold til innkjøp til sommeren.
Søppeldunk i Arboretet: Forespørsel sendt Orkdal kommune

Oppgradering av oppslagstavler: 

Fane: Orkanger Vel skulle hatt fane. Sjekkes i forhold til utforming og pris.
Sandlageret oppbrukt: Se melding Per Arnt Tødaas.
Leverandører var et sameie på Kråkvåg, og jeg mener de skulle ha 25 kroner pr. m3. Betalte 10 000 kroner for 200m3 sand. Men i tillegg kom selvsagt frakt – som utgjorde den største delen av prisen (mener det var 30 000 kroner)
Likevel kom vi jo billig ut av det.
Men vi ble lovt 400 m3 og fikk bare det halve. Det ble for lite
Mvh
Per Arnt Tødaas


Logistikk trafikkavvikling: Grønørbrua. Sikkerhet . Manglende fortau. Gjølmeslien, trafikkfarlig for myke trafikanter. Snarveier og belysning. Njardargata, fortau. Tverradkomsten, lys? Innspill mot Trafikksikkerhetsutvalget ang. Sikkerhet og lys på snarveger både i bakkan og fra OTI opp mot Tverradkomsten. 

17. mai komite: Orkanger aktivum har sendt ut forespørsel til alle lag og foreninger om å være med å arranger 17.

 

Publisert 30.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse