Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Budsjettet: Klart for svømmeanlegg og bedre Orkanger torg

Bad5.jpg

Budsjettlekkasjene fra flertallsgruppen sier at:
* Folkehelsesenter med badeanlegg i Idrettsparken skal stå ferdig i 2019. Anslått kostnad 310 mill. kr.
* Orkanger torg blir rustet opp for en million kroner neste år.

Folkehelsesenter med svømmeanlegg
Har vært tema i mange år. Byggestart er skjøvet på for å skaffe nok penger og å lage et godt nok prosjekt. Rådmannen ville utsette ytterligere, men nå mener politikerne tida er inne.

Byggestart i 2017 og ferdig i 2019.

Badeanlegget skal inneholde bassenger til flere formål, alt fra barnebasseng og terapibad til hoppetårn og 25-meters konkurransebasseng.

OIFs svømmeavdeling har presset på i en årrekke for et skikkelig basseng til trening og stevner. Grundige utredninger viser imidlertid at et allsidig tilbud gir størst bruk, best samfunnsnytte (folkehelsegevinst) og best økononomi. Derfor bygger Orkdal kommune et anlegg for alle grupper når det først blir bygd.

Det nedslitte bassenget på Orkanger barneskole og et lignende basseng på Grøtte skal legges ned.

Det tilliggende bygget for folkehelse skal romme fysioterapi, helsestasjon og beslektede tjenester.

Se artikkel fra 2014 om de storslåtte planene i Idrettsparken.

Bad7.jpg

Skisse av anlegget sett fra Gammelosen. Nå kan vi også få helårs utendørsbad på sandstranda - og muligens blir varmvan fra Elkem tatt i bruk.

Vedtaket som kommer nå representerer et historisk løft for Orkdal og innbyggerne. Men historikken er også lang:
Ca 1990 og utover
OIF svømming har tryglet om bedre tilbud
2010

Kommunestyret pålegger rådmannen å utrede 25- og 50-metersbasseng.
2011
Utredning foreligger med en prislapp på ca 100 mill. kr. for et bra basseng. Saken ser ut til å dø i konkurranse med andre investeringer innen idrett.
2012
Småbylista foreslår ny utredning av en billigvariant og bruk av spillvann fra Thamshavn. Nedstemt i formannskapet, men vedtatt med 20 mot 14 stemmer i kommunestyret. Ironisk nok stemte noen av dagens forskjempere mot.
2013
Staten tilbyr 5 mill. kr. i ekstraordinære spillemidler til tre kommuner som vil bygge en billigvariant med byggestart i 2014. Orkdal kommunestyre vedtar å søke, noe som også betyr vedtak om bygging i 2014. Men...19 søker og Orkdal kommune blir ikke blant de tre som får 5 mill.
2014
Rådmannen legger fram plan for kombinert badeanlegg og fokehelsesenter etter initiativ fra daværende varaordfører (nå ordfører) Oddbjørn Bang. Stor oppslutning. I stedet for å gi opp tenker kommunen større.
Kommunestyret vedtar at folkehelsesenter med svømmeanlegg skal stå ferdig i 2018/19.
2016
Nytt vedtak: Byggestart i 2017 og ferdig i 2019. Nå er finansieringsplan klar.

Bad2.jpg
 
Folkehelsesenter og bad kommer mellom Orklahallen og Gammelosen.

Torget
Flertallsgruppen har funnet en annen million som rådmannen ikke foreslo: Istandsetting av Orkanger torg. Det vil trolig bety en lysende sponvegg som tidligere omtalt på orkangervel.no:

Slik kan det bli på torget.

Leie i Orklahallen - uavklart tema som opptar mange
Det politiske miljløet er opptatt av å få ned halleia, særlig for barn og unge, men rådmannen foreslår å indeksregulere oppover.

Samtidig har den absurde situasjonen oppstått at fylkeskommunens hall på Follo (som kommunen betalte inn 3,5 mill. kr. for) nå kan utkonkurrere Orklahallen på pris til ungdom.

Follo: 165 kr per time for ungdom unde 19 år.
Orklahallen: 277 kr per time - før evt indeksregulering.

Forskjellen er 112 kr, eller 67 prosent. For voksne er Orklahallen for øvrig billigere enn den fylkeskommunale Sondrehallen på Follo. Ifølge leder Øyvind Togstad i Orkdal idrettsråd truer leia i Orklahallen med å drepe hallidrettene.

Avklaring kan komme onsdag.

J. O. Rømmesmos vei
Mens vi er i parken; fra før er det klart at J. O Rømmesmos vei skal rustes opp med fortau og ryddig parkering. Arbeid er utsatt med henvisning til reguleringsarbeid i Idrettsparken pga folkehelsesentret. Men i 2017 er det garantert at jobben blir gjort.

Dette er både skolevei og viktigste innfallsport til Idrettsparken fra Orkanger.

 

Publisert 29.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse