Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Helsetunet: 61 meget alvorlige hendelser på tre måneder

DSC_0092.JPG

Ansatte har meldt fra om 199 avvik ved Orkdal helsetun i tredje kvartal. 61 av hendelsene er plassert i kategorien "meget alvorlig". Mange dreier seg om skader på brukere eller ansatte.
* Les mer om status for helsestell og barnevern i kommunen.

Opplysningene er hentet fra Orkdal kommunes rapport for perioden juli-september.

Orkdal helsetun
Økonomi: Merforbruket i 2016 ender på ca. 5 mill. kr. over budsjett. Helsetunet har flere ansatte enn sammenlignbare institusjoner.  Sparetiltak vil ikke gi særlig virkning i år.

Avvik (uønskede hendelser) har vært tema i flere år. Fylkesmannen hadde tilsyn i lang tid fordi avvikssystemet fungerte for dårlig, noe som blant ble tema i personsalsaken med advarsel til en tillitsvalgt høsten 2015. Nå er nytt avvikssystem på plass og ansatte har fått opplæring. Status juli-september:
199 avvik, hvorav
* 61 meget alvorlige
* 110 alvorlige
* 28 lite alvorlige

Det er meldt flere avvik enn før. De alvorligste dreier seg i hovedsak om personskader.

Sykefravær: 16,5 prosent i tredje kvartal. I juli var fraværet nesten 20 prosent. Det meste (12 prosent) er langtidsfravær over 16 dager. Fra 1. november er nye rutiner for oppfølging av hver enkelt sykmeldt på plass.

Hjemmetjenesten
Avvik: Økning i meldte avvik også her etter nytt system og opplæring.
Juli-september:
108 avvik, hvorav
* 18 meget alvorlige
* 81 alvorlige
* 9 lite alvorlige

Nesten alle de alvorligste avvikene gjelder for sen medisinering av brukere.

Fylkesmannen har for øvrig bedt Orkdal kommune redegjøre for rutiner etter at en ansatt ble tatt for medisintyveri. Fylkesmannen vil vite hva kommunen gjør for å hindre lignende tilfeller i framtiden (dette er ikke hentet fra rapporten).

Sykefravær: 9,6 prosent.

Barnevernet
Var skjemmet av indre konflikter, brudd på regelverk og mangelfull oppfølging av brukere for noen år siden. Nå er situasjonen en annen:
Barn fra Orkdal under omsorg: 28
Fristbrudd for å starte undersøkelser: 0
Fristbrudd for å sette inn tiltak: 0

Sykefraværet var ekstremt, er langt lavere, men fortsatt ganske høyt: 11,2 prosent.

Hva med pengene?
I desember skal kommunestyret vedta et nytt budsjett. Vil politikerne feks finne rom for å starte bygging av folkehelsesenter med badeanlegg? Rådmannen fraråder.

Men:
* 70 mill. kr. er allerede avsatt.
* Prognosen sier 14 mill. i "overskudd" på drifta av kommunen i år takket være god skatteinngang og lavt rentenivå på lån.

Hemmelig om havna
Formannskapet behandler for øvrig en sak om Trondheim Havn bak lukkede dører onsdag - hemmelig fordi det handler om kommunens forretningsdrift. Havna skulle egentlig kjøpe et areal på Grønøra Vest for 50 mill., men har lagt utbyggingsplanene på vent på ubetemt tid.

 

Publisert 22.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse