Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Boliger kommer - kontor står tomme

Norpark1.jpg

Snart starter bygging av 12 leiligheter på Norpark (bildet). Nabobygget - tidligere Forkus bank - står tomt med 1465 kvm kontorlokaler og er til salgs. Samtidig kan et politisk flertall ha åpnet slusene for utflytting av kontor til Grønøra.

Kampen tilspisser seg om bruken både av Laksøra og Grønøra kontra utvikling av sentrum først. Orkdal 2040 og andre planvedtak sier at sentrum skal bygges innenfra slik:

* Detaljhandel og kontor innenfor rød strek.
* Tilbud i gangavstand fra hverande for å skape en kompakt og attraktiv bykjerne.

Mest mulig bilkjøring - ikke gangavstander
Sånn gikk det ikke. Nå legges det opp til spredning og maksimal bilbruk. Debatten i kommunestyret om Laksøra forrige uke viste at sentrale politikere knapt vet forskjell på Rømme og Bårdshaug Øst.

Rådmannens rolle
Rådmannen opptrer som politiker og framstiller gamle og irrelevante tema som nye momenter for å forsvare knefallet for Amfi/Coop. Administrasjonen tåkelegger hvem som presser på med "behov" for en ny politikk. Det skjer bare to år etter siste vedtak om Laksøra, og seks år etter at samfunnet brukte 10 millioner kroner på Orkdal 2040.

IMG_1628.jpg
Det gamle Fokus-bygget har 1465 kvm ledige kontorlokaler mens Orkdal kommune forsøker å avklare om Orkla Økonomi kan tvinges tilbake fra Grønøra industriområde etter at tre års velvillig dispensasjon har gått ut. På tomta i forgrunnen kommer snart 12 leiligheter.

Handel på Laksøra, kontor på Grønøra
Mens det går mot handelspark på Laksøra kan det gå mot kontorbydel på Grønøra industriområde. I 2013 sørget fem politikere med utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) i spissen for å gi Orkla Økonomi lov til å leie på Grønøra i inntil tre år. De trosset uvanlig sterke advarsler fra rådmannen.

Fristen for å flytte tilbake gikk ut 1. juli. Siden har Orkdal kommune måttet leie juridisk hjelp. Kommunen skal nå i drøftinger med utleier og står i fare for å kaste bort tid og penger på endeløse tvister som følge av eb av mange dispensasjoner fra Skålholt & co.

Utleier har en eneste agenda:
* Å finne juridiske smutthull som gjør tre års dispensasjon til en permanent tillatelse. Det gir økte leieinntekter.
Leietaker har en eneste agenda:
* Å finne juridiske smutthull slik at Orkdal kommune gir opp. Det er billigere lokaler på et industriområde. Det gir lavere leiekostnader enn konkurrentene i sentrum.

Ny strid om spissfindigheter
Nå skal det regnes ut hvor stor del av Orkla Økonomis virksomhet som er tilknyttet andre foretak på Grønøra. Om det er andel kunder eller andel omsetning som avgjør, gjenstår å se.

Vi står trolig foran strid om tolking av et begrep som "vesentlig". Et regnskapskontor kan holde til på Grønøra hvis det "vesentlig" betjener foretak på industriområdet, ifølge en juridisk vurdering. Orkla Økonomi har selvsagt skaffet seg kunder i bygget - delvis hos eier av bygget.

Altså i verste fall: Skaff deg en kunde med adresse Grønøra, så kan du flytte kontorarbeidsplassene dit.

Taper Orkdal kommune er det duket for mer lekkasje. På samme måte vil det bli umulig å hindre uønsket lekkasje av detaljhandel til Laksøra uansett hva som kommer i reguleringsbestemmelsene.

Orkanger sentrum
Der må det næring inn i førsteetasjer for å bygge boliger i høyden på sentrale tomter. Uten næring ender den såkalte bykjernen som et sovende blokkområde.

Og samtidig står altså kontorlokaler ledig i sentrum fra før.

Fokus Bank-bygget har stått helt tomt siden NAV flyttet til Trondheim sist vinter.  1465 kvm er til leie, evt du kan kjøpe hele bygningen uten leietakere med en prisantydning på 15 mill.

Det andre bygget som reklamerer med ledige kontorlokaler til leie på Orkanger på finn.no er - ja, riktig: Grønøra 1-bygget på industriområdet.

Der skal det i prinsippet ikke være kontorvirksomhet annet enn knyttet til administrasjonen av annen virksomhet på området. Feks må selvsagt Shawcor eller Reinertsen kunne ha en administrasjon ved fabrikkene. Men slike begrensninger er bare noe politikerne vedtok i selve planene, etterpå skal vedtakene uthules.

Så litt om boliger til salgs:

Norpark
Får snart byggestart. Anleggsgjerder har kommet opp, den uoffisielle pendlerparkeringa forsvinner og gravemaskinene rykker inn for å lage p-kjeller til framtidige beboere. Seks av 12 leililgheter er solgt, ifølge finn.no.

Priser på de resterende:
2,2 til 4,5 mill. kr. (46-97 kvm)

Gartnerihagen

Gartnerihagen.jpg

Gartnerihagen. De tidligere Norsk Kylling-eierne (Østhus) er inne som investerorer.

Boligblokk med 27 leiligheter rett bak gamle Orkdal sparebank (som også ser nokså spøkelsesaktig ut). Byggestart ikke opplyst.
Priser:
3,1 til 6,7 mill. kr. (70-128 kvm)

Thamshavntunet

Thamshavntunet.jpg

Thamshvantunet skal bli slik. Prosjektet kan snart feire 15-årsjubileum uten bygging, men nå skal forhåndssalget ha løsnet.

10 leiligheter på tomta nedenfor gamle Orkanger stasjon ved Strandheim. Sju er solgt. Byggestart ikke oppgitt.
Priser på de resterende:
2,2 til 2,9 mill. kr. (46-61 kvm)

De mest omfattende planene for øyeblikket har Salvesen & Thams på Rømme Øvre (vestre del bak Sæther), men ikke områdene som krever næring i første. Retting: Bygg ut mot gatetun bak Sæther skal ha næring i første.

Fredriksbo ved Søster Signes vei/Wilmannsveien er lagt bak Rømme Øvre i køen.

Hans Kringstad

 

Publisert 20.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Kirkaune 20.11.2016 23:03
En liten miss her HK; vestre del bak Sæther krever også næring i 1. etg. langs nytt gatetun (kalt GTT4 i regplan)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse