Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrumsplanen: Spredning av Orkanger mot 9 stemmer

DSC_0004.JPG

Bare Småbylista, SV og deler av Ap stemte mot omkamp om Laksøra to år etter at sentrumsplanen ble stadfestet. Fortsatt er det en gåte hva rådmann Ingvill Kvernmo sikter til når hun mener at nye momenter taler for spredning av handelen.

Det er like uklart hvem som står bak utspillet om å bygge vest for elva (utenfor rød strek) før øst - se bildet. I Orkdal kommunestyre onsdag viste rådmannen til to forhold som angivelig er nye momenter:

* Kommunesammenslåing
Feil. Å flytte yttergrensene for kommunen er ikke relevant for om Orkanger skal utvikles innenfra eller spres utover først. Handelsmarkedet og rollen som regionalt senter er uendret.

* Thamshavnbanen er fredet - Statens Hus-tomta for trang for Biltema.
Feil. Thamshavnbanens begrensninger er som de var i 2014. Det er plass til Biltema for Amfi/Coop på Statens Hus-tomta. Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll har påpekt at tomta er stor nok, det handler bare om hvor stort bygg Løseth/Thon & co krever å få bygge. Biltema var for øvrig klar for å satse ved OTI før Løseth/Thon/Coop fristet med Statens Hus-tomta. Påstanden om at OTI er reddet er irrelevant, og kan være direkte feil.

Tåkeprat fra rådmannen
I saksframlegget (forslaget til planstrategi) skriver rådmannen at det er spilt inn "behov" for å revurdere bruken av Laksøra bare to år etter en grundig debatt og vedtak i tråd med faglige vurderinger fra stat og fylke. Hvem som har spilt inn behov og hva "behovet" er framgår ikke. Skillet administrasjon og politikk viskes ut.

Ikke uventet utnyttet flertallet som vil ha spredning en uttalelse fra Marith Størseth (leder i sentrumsforeninga) på forrige tirsdags møte med Orkanger sentrumsforening. Størseth sa at hun mener Biltema passer på Laksøra. Marit Skjetne (Småbylista) gjorde oppmerksom på at foreninga ikke har tatt stilling til spørsmålet.

Fagfolk advarer
Faglige vurderinger taler for at spredning av handelen vil skade - og i verste fall drepe - handelsgata på Orkanger. Det framgår bla. av en mulighetsstudie Orkdal kommune kjøpte av arkitektfirmaet Per Knudsen under arbeidet med Orkdal 2040. Orkdal kommune har ikke vedtatt noen tiltak for å stimulere sentrumsgata.

Referat fra kommunestyret
Det følgende er utdrag fra et referat skrevet av Kjell Rønningsbakk (SV) - kommentarer i kursiv:

Vullum (Småby) vil ta ut LAKSØRA av planprosessen. Ordføreren gikk sterkt inn for at Laksøra skal bli omregulert til handelsområde og ønsker seg Jula, Plantasjen og Skeidar (mente trolig Biltema) dit. PS: Skeidar skal til OTI, men med monopol kan Amfi/Thon flytte virksomheter mellom områdene dersom det blir frislipp på Laksøra. Plantasjen er allerede tillatt i vedtatt plan.

Argumentene imot:

Utbygging bør skje ut fra sentrum. Mer matjord vil gå med dersom vi lar handelsbedriftene spre seg utover et større område fordi det blir ledige områder mellom byggene. Fortetting ut fra sentrum vil gi bedre utnyttelse av arealene og skape et sentrum hvor folk kan gå mellom butikker og tilbud. Handelsbedriftene vil kjøpe tomter så billig som mulig. Det finner de helst utenfor sentrum. Det gir mer biltrafikk og forurensing.

Vedtak: Rådmannens forslag vedtatt.  4 i Aps gruppe stemte for
Rådmannens innstilling.

Næringsområder ellers:
Mosøyan (Vormstad) blir utredet som nytt industriområde: Det er på 400 mål, ingen matjord som går til spille, det ligger midt i Orkdal og nye arbeidsplasser her vil føre til mindre trafikk til områdene lengst mot nord i Orkdal. Området er flatt og det stort sett grus. Vedtatt.

Bompenger - veipakke Orkdalsregionen
Orkdal kommunestyre slutter seg til prinsippet om bompengefinansiering av veginvesteringer i Orkdalsregionen. Mot 1 stemme (FrP).

Bommen på Havneveien (nå kalt Gammeloseveien):
Torstein Larsen ville vite om teknisk etat har midler nok til de stadige reparasjoner av bommen i Havneveien (Gammelosvegen).
Svar: Hittil har reparasjoner av bommen kostet 150 000 kroner.
Kameraovervåking vil koste 50.000 kroner. Alle
reparasjoner går over veibudsjettet og gir mindre midler til
vedlikehold av kommunale veier i Orkdal.
Bommen er kjørt ned igjen - med eller uten overlegg, hvem  vet.

Opprusting av Orkanger torg?
Berit Westrum Johansen ville vite om det var satt av penger til byfest neste år. Oppussing av torget etter studentoppgaven: Vil det koste mer enn en million kroner?

Svar: Ikke avsatt penger til byfest i 2017. Kostnadene til oppussing av torvet er et foreløpig anslag.

Trass i vedtak har Orkdal kommune ikke startet målrettet markedsføring for å øke tilflytting.

Hans Kringstad

Torg4.JPG

Oppgradering av torget er tilbudet for å styrke handelsgata. Vil det virke - og vil det noen gang skje? Ingen penger er satt av.

 

Publisert 16.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ketil Stokkan 18.11.2016 23:51
Dette kalles demokrati.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse