Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Lysende sponvegg: Slik kan det bli på Orkanger torg

Torg3.JPG

Vegger kledd i spon med innebygd lys. Et sitteamfi med flere høyder. Ei bodrekke med tak og kjøkken som kan trekkes ut.
Slik er vinnerutkastet som vil gjøre Orkanger torg til Orkdals urbane høyborg.

Dette er visjonen til NTNU-studentene Ingrid Larsen og Johan Martin Haug, som vant konkurransen om hvordan gjenopplive Orkanger torg og stimulere sentrum.

Torg1.JPG

Scene og sponvegger i bakgrunnen, mot Rimiveien.

Lysende vegger
Scene/amfi og originale sponvegger er hovedelementer i forslaget. Sponveggene har doble lag. Ideen er å legge inn lys som bryter gjennom åpninger i disse lagene og skaper en spennende effekt.

"Konstruksjonen på torget skal være Orkdals urbane høyborg og lyse opp både sene sommerkvelder og mørke ettermiddager i vinterhalvåret. Vår visjon er at konstruksjonen skal være et ikon for torget og et samlingspunkt for orkdalingene", skriver Larsen og Haug.

Torg2.JPG

Skisse med foreslått plassering av boder og veggkonstruksjon/amfi/scene. Orkdalsveien i forgrunnen, Torgsentret til venstre.

Thams´tretradisjoner
De har latt seg inspirere av andre, spennende bygg og konstruksjoner - og av Orkangers historie:

"Orkanger er et historisk viktig sted med tanke på treindustri, innovasjon og prefabrikasjon. Vi synes derfor det er svært relevant å bruke treverk og å bruke det på en litt utradisjonell måte", heter det.

Byggeskikken og teknikkene ved Strandheim Brug har som kjent både formet Orkdal som samfunn og etterlatt seg avtrykk i form av karakteristiske bygningerover hele verden. Taket på Thamspaviljongen er kledd med spon.

Sentrum - dødt eller levende i 2025?
Bakgrunnen for torgprosjektet er et ønske om å vitalisere Orkanger sentrum. Temaet var oppe seinest tirsdag på et møte mellom sentrumsforeninga og politikerne.

I forbindelse med Orkdal 2040 foreslo arkitektokontoret Per Knudsen andre og mer kraftfulle tiltak i en mulighetsstudie. I rapporten heter det om handlegata:

"All erfaring tilsier at denne type gater dør ut om konkurransen fra butikksentra o.l. blir for stor eller handelen spres for mye."

Dette er altså en faglig vurdering vi har betalt for. Nå jobbes det for å spre handelen helt til Laksøra uten å tilføre gata aktivitet.

Gata vs Amfi og OTI
NTNU-studentene skriver i en presentasjon:

"Siden OTI og Amfi et så sterke instutisjoner i Orkdal, mener vi Orkdalsveien og torget burde tilby noe annet og gi en annen opplevelse.

I et langtidsperspektiv mener vi at torget også kan sees på som et torgkvartal som strekker seg fra Bunnpris til biblioteket. I dette området tenker vi at det i framtiden hadde vært fint å legge til rette for et kjøremønster hvor bilister og myke trafikanter er mer likestilte.

Torget skal være et samlingspunkt for byen, og vi ser for oss at vi ved å gjøre plassen mer attraktiv vil legge til rette for mer bruk av torget. Vi ønsker at det skal være enklere å avholde mindre arrangementer som f.eks. kakelotteri, loppemarked, café etc."

Ei bodrekke med tak er foreslått plassert utenfor torgsentret. Studentene foreslår også et kjøkken som kan trekkes ut til bruk ved arrangement.

Rådmannen foreslår ikke penger til torget de neste årene.

Torg4.JPG

Et forskjønnet Orkanger torg sett fra Orkdalsveien.

 

Publisert 11.11.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse